2. Skoky OPEN v Rudné

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

09.06.2022

Místo

Rudná (Masarykova 878/115, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci výška, dálka, trojskok
Dorostenky výška, tyč, dálka
Ženy 20-22 let výška
Žáci výška, tyč, dálka
Ml. žáci výška, dálka
Ml. žákyně výška, dálka
Žákyně výška, tyč, dálka

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku, dálku a skok o tyči*.
Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 12. Vzhledem k omezenému maximálnímu počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo škrtů z přihlášených závodníků, které budou oznámeny na stránkách https://www.atletikrudna.cz/ dne 27.4.2022 v 21.00 hod. Ne bude li publikace na webu startuji všechny přihlášeni závodnicí. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 
Základní výška: Skok o tyči 164 cm pro všechni kategorie.
Rozběžiště na skok o tyči je omezeno na 20 m.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 15:00 hod, kde bude probíhat i platba startovného.

Startovné

Atlety a atletky klubu Atletik Rudná startují zdarma. Ostatní 100,- Kč/start. Přihlášky na místě 150,- Kč/ start. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), anebo E-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do 8.6.2022 do 21.00 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu. 

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. Je možně použit WC. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  16.15 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

čtvrtek, 9.6.2022

Čas Disciplíny
15:45 trojskok Dci Finále
16:00 výška Žci Finále výška Dci výška Žcm Finále
16:15 dálka Žkm Finále dálka Žky Finále dálka Dky Finále
17:00 výška Dky Finále výška Žky Finále výška U23Z Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále dálka Žci Finále dálka Dci Finále
18:00 tyč Dky Finále tyč Žky Finále tyč Žci Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci v ul. V Aleji.

Další informace

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.
Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.