Youth athlets meeting, Super sport Varna-Atletik Rudná

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

25.08.2022

Místo

Varna (bul. "Slivnitsa" 187, 9009 Varna, Bulgaria)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Ředitel závodu Ruslan Grozdanov 00359889625839 sksupersport@gmail.com
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Výsledky zpracoval Kateřina Baldová

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic. Všechny běhy jsou finálové. V technických disciplínách mají závodníci 3 pokusy, v skoku do dálky, v hodu diskem, vrhu koulí prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.
They compete according to the rules of athletics and these propositions. All runs are finals. In the technical disciplines, competitors have 3 attempts, in the long jump, discus throw, shot put, the first eight best according to their performance advance to the final, where they have another 3 attempts.
Compiting category:
Girls born 2007-2008
Boys born 2007-2008
Junior girls born 2006-2005
Junior boys born 2006-2005

 

Soutěže

Dorostenci 800 m, 4x100 m, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 800 m, 4x100 m, dálka, koule 3kg, disk 1kg
Žáci 800 m, dálka, koule 4kg
Žákyně 800 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400m dlouhou tartanovou dráhu, 6 dráhy na obvodu a 6 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku a dálku.Prezentaci závodníků a závodnic bude provádět startér. 
The athletics stadium has a 400m long tartan track, 6 lanes on the perimeter and 6 lanes on the straight, tartan sectors for height and distance.The presentation of the male and female competitors will be carried out by the starter.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém pavilonu od 9:00 hod.
The race office is open in the finish pavilion from 9:00 a.m.

Startovné

Závodnicí klubu Atletik Rudná a Supersport Varna startuji zdarma. Ostatní 10,- EUR / 1 start.
Racing clubs Atletik Rudná and Supersport Varna start for free. Others 10,- EUR / 1 start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz). Neregistrované závodnici a cizinci na e-mail arzavody@seznam.cz
Applications are submitted by sections on the ČAS website (http://www.atletika.cz). Unregistered competitors and foreigners to e-mail arzavody@seznam.cz

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  9.00 hod.
The starting lists will be posted on the information board at 9:00 a.m.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové strance Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.
Official results will be published on the website of the Czech Athletic Association www.atletika.cz and atletikrudna.cz website.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.
The health service is provided by the present medic.

Časový pořad

čtvrtek, 25.8.2022

Čas Disciplíny
09:45 dálka Dky Finále dálka Žky Finále dálka Žci Finále
10:25 800 m Žky Finále 800 m Dky Finále
10:30 800 m Dci Finále 800 m Žci Finále
11:35 4x100 m Dky Finále
11:40 4x100 m Dci Finále
12:00 koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále
12:30 disk 1kg Dky Finále disk 1,5kg Dci Finále