České akademické hry

Pořadatel

Technicky zajišťuje Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Datum

16.06.2022

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 462/1, České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Bahenský 604525876 petr.bahensky@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a absolventi z roku 2022.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Postupový klíč v běhu na 100 m bude určen dle počtu přihlášených závodníků.

Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostorách tribuny atletického stadionu T. J. Sokol Č. Budějovice, a to od 8.45 hodin.

Případné škrty závodníků do 9.00 hod. v závodní kanceláři.

Přihlášky

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České akademické hry České Budějovice 2022: https://2022.ceskeakademickehry.cz/cah-2022/vseobecne-propozice Termín přihlášek: do 12. 6. 2022

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

 

Časový pořad

čtvrtek, 16.6.2022

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M
10:45 3000 m Ž Finále tyč Ž dálka Ž
11:10 5000 m M Finále výška M disk 2kg M
11:40 100 m Ž Rozběh
11:50 100 m M Rozběh
12:05 800 m Ž Finále
12:15 800 m M Finále dálka M
12:30 100 m př. Ž Finále disk 1kg Ž
12:45 110 m př. M Finále
13:05 100 m Ž Finále
13:15 100 m M Finále výška Ž
13:25 první blok vyhlášení
13:35 400 m Ž Finále
13:45 400 m M Finále tyč M trojskok Ž oštěp 600g Ž
13:55 3000 m př. Ž Finále
14:20 3000 m př. M Finále koule 7,26kg M
14:40 400 m př. Ž Finále
15:00 400 m př. M Finále
15:10 druhý blok vyhlášení
15:25 200 m Ž Finále
15:35 200 m M Finále
15:50 1500 m Ž Finále trojskok M koule 5kg Ž oštěp 800g M
16:05 1500 m M Finále
16:20 4x100 m Ž Finále
16:30 4x100 m M Finále
16:40 4x400 m Ž Finále
16:50 4x400 m M Finále
17:20 třetí blok vyhlášení
17:40 zakončení atletických soutěží

Stravování

Závodníci mají v den soutěže oběd a pitný režim zdarma. Ostatní stravování na vlastní náklady.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Pořadetel zajišťuje ubytování na jednu noc zdarma.

Parkování

Upozorňujeme, že parkování kolem stadionu je zpoplatněno. 

Další informace

Vítězové všech disciplín, které proběhnou s akceptovatelným počtem soutěžících, získají titul „Akademický mistr ČR v atletice pro rok 2022“