1. kolo MPD mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

13.05.2022

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV Praha - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Kalous-muži 724 257 639 miroslav.kalous@cnb.cz
Technický delegát Petr Mašek-ženy 737 272 721 petr.masek111@gmail.com
Ředitel závodu Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana 602699900 msmetana@atletika.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Účastníci soutěže

Muži

A.C. Sparta Praha, AC Praha 1890, Atletika Hostivař, TJ Sokol Kbely Praha, SK Kotlářka Praha, TJ ČZU Praha, TJ Sokol Král. Vinohrady

Ženy

A.C. Sparta Praha, AC Praha 1890, Atletika Hostivař, SC Radotín, SK Kotlářka Praha, TJ ČZU Praha, PSK Olymp Praha  B, TJ  Stodůlky Praha

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 4x100 m, tyč, dálka, koule 7,26kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 4x100 m, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Technická ustanovení

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- vážení náčiní v místnosti - zadní vchod do atletické haly

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením   disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických          

  disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

- pořadatel nezabezpečuje půjčení skokanských tyčí. Oddílům a závodníkům se doporučuje přinést si   vlastní náčiní pro dlouhé hody /oštěpy/

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude umístěna v prostoru cíle - buňka.

Přihlášky

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázán. 

Start mimo bodování

O startu mimo bodování ostatních přihlášených závodníků rozhodne řídící pracovník. Závodníci startující mimo bodování uhradí pořadateli startovné ve výši 100 Kč za každý start.

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

pátek, 13.5.2022

Čas Disciplíny
16:15 kladivo 4kg Ž
16:30 kladivo 7,26kg M
17:00 3000 m M tyč Ž dálka M koule 7,26kg M oštěp 600g Ž
17:30 100 m M Rozběh 1
17:50 100 m Ž Rozběh 1
18:05 110 m př. M Běh 1
18:15 100 m př. Ž Běh 1
18:25 100 m M Finále tyč M dálka Ž koule 4kg Ž oštěp 800g M
18:35 100 m Ž Finále
18:45 1500 m M
18:55 1500 m Ž
19:10 400 m Ž Běh 1
19:20 400 m M Běh 1
19:30 3000 m Ž
19:50 4x100 m Ž Běh 1
20:00 4x100 m M Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2022 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.