3. kolo MPD staršího žactva, skupina B

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

20.06.2022

Místo

Praha - Stromovka (OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Praha - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jindřich Linhart 723304588
Řídící soutěže družstev Pavel Javůrek 734419472 paveljavurek@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Zúčastněná společná družstva žáků a žákyň

ASK Slavia Praha A, ASK Slavia Praha B, TJ Dukla Praha, PSK Olymp Praha, ŠSK Újezd nad Lesy-Praha, ŠAK Novoborská Praha,  AŠK Mazurská, SK Aktis Praha

Soutěže

Žáci 150 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně 150 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- vážení náčiní v místnosti - zadní vchod do atletické haly

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

- pořadatel nezabezpečuje půjčení skokanských tyčí. Oddílům a závodníkům se doporučuje přinést si vlastní náčiní pro dlouhé hody /oštěpy/

Povinnosti družstev při utkání

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázán.  Vedoucí družstva ASK Slavia Praha rozliší v přihlášce v kolonce startovní číslo, zda závodník startuje za družstvo „A“ nebo „B“.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude v prostoru buňky v cíli.

Startovné

50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start mimo bodování.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6.6.2022 do 19.6.2022 do 22:00 hodin.

O startu mimo bodování řádně přihlášených závodníků, podle článku 5 soutěžního řádu MPD, rozhoduje s konečnou platností řídící pracovník.

Závodníci přihlášení mimo bodování mají právo tří pokusů v soutěžích v poli, nemají nárok na zařazení do nejsilnějších rozběhů a nejvýhodnějších drah.

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

pondělí, 20.6.2022

Čas Disciplíny
17:00 výška Žky tyč Žci dálka Žci koule 3kg Žky
17:15 100 m př. Žky Běh 1 oštěp 600g Žci
17:30 100 m př. Žci Běh 1
17:45 3000 m Žky
18:00 3000 m Žci tyč Žky
18:15 800 m Žky Běh 1 výška Žci dálka Žky koule 4kg Žci
18:25 800 m Žci Běh 1 oštěp 500g Žky
18:40 150 m Žky Běh 1
18:50 150 m Žci Běh 1
19:05 4x300 m Žky Běh 1
19:15 4x300 m Žci Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2022 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Atletický oddíl PSK Olymp Praha přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.