Přebor Prahy dorostu a staršího žactva

Sp4

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření Pražského atletického svazu atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

05.06.2022 - 07.06.2022

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I 5/987, Praha 4, 14000)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana 602 699 900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Tomáš Nakládal
Hlavní rozhodčí Ing. Ivanka Lebrová

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

K Přeboru bude vybráno podle letošních tabulek 36 nejlepších výkonů v běžeckých diciplinách a kvalifikace dálky žáků a žákyň, 22 v ostatních skocích a 22 ve vrhačských soutěžích. Ve sprintech na 60 a 100 m a překážkách na 100/110 m bude 30 nejlepších nasazeno do pěti rozběhů, z nichž vítězové postoupí do finále A a doplní je jeden další s nejlepším časem. Další podle časů poběží finále B. Posledních 6 vybraných závodníků bude zařazeno do šestého rozběhu, z něhož dle postoupit pouze časem.

Základní výšky a kvalifikační výkon v dálce.

Výška: dorostenci 153 cm, dorostenky 138 cm, žáci 148 cm, žákyně 133 cm

Tyč:  žákyně 220 dorostenky 240 cm žáci 225 cm  250 cm

Dálka kvalifikační limit : žáci 520 cm a žákyně 475 cm

Omezení startu

Přihlásit lze ke startu maximálně ve třech individuálních disciplínách. Start ve štafetách není omezen. V jednom dni může žactvo startovat pouze v jednom běhu na 300 m a delším, v dorostenecké kategorii na 800 m a delším.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1.patře nalevo od schodů.

Startovné

Startovné je třeba uhradit za celý klub během neděle. Startovné bude vybíráno  na chodbě v prvním patře. Pratbu lze provádět fakturací.

80 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start štafety pražských oddílů

200 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.5.2022 do 2.6.2022 20:00

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru hlavního vchodu do budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.  

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1.patře.

Časový pořad

neděle, 5.6.2022

Čas Disciplíny
11:00 110m p 91,4 Dci Rozběh výška Dci
11:15 100m p 76,2-8,5 Dky Rozběh dálka Žky Kvalifikace
11:30 100m p 83,8 Žci Rozběh disk 1kg Dky
11:45 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
12:00 100 m Dky Rozběh tyč Dky tyč Žky koule 3kg Žky
12:20 100 m Dci Rozběh
12:40 60 m Žky Rozběh dálka Žci Kvalifikace
12:55 60 m Žci Rozběh
13:15 110m p 91,4 Dci Finále AB
13:25 100m p 76,2-8,5 Dky Finále AB výška Žky koule 4kg Žci
13:35 100m p 83,8 Žci Finále AB
13:45 100m p 76,2-8,2 Žky Finále AB disk 1,5kg Dci
14:00 Vyhlášení vítězů
14:10 100 m Dky Finále AB tyč Dci
14:20 100 m Dci Finále AB koule 3kg Dky
14:30 60 m Žky Finále AB dálka Dky
14:40 60 m Žci Finále AB
14:50 1500 m Dky
15:00 1500 m Žky výška Dky
15:10 1500 m Dci disk 1kg Žci
15:20 1500 m Žci koule 5kg Dci
15:30 300 m Žky
15:50 300 m Žci dálka Dci
16:00 Vyhlášení vítězů
16:10 400 m Dky tyč Žci
16:25 400 m Dci
16:45 1500m p 76,2 Žky disk 0,75kg Žky
17:00 1500m p 76,2 Žci výška Žci
17:15 2000m p 76,2 Dky trojskok Dky
17:30 2000m p 83,8 Dci
17:45 Vyhlášení vítězů
18:00 4x100 m Dky trojskok Dci
18:10 4x100 m Dci
18:25 4x60 m Žky
18:40 4x60 m Žci
19:00 Vyhlášení vítězů

úterý, 7.6.2022

Čas Disciplíny
15:30 kladivo 5kg Dci oštěp 500g Žky
16:00 200m p 76,2 Žky
16:20 200m p 76,2 Žci
16:45 300m p 76,2 Dky
17:05 300m p 83,8 Dci oštěp 600g Žci
17:15 800 m Žky dálka Žky Finále kladivo 3kg Dky
17:25 800 m Žci
17:40 800 m Dky
17:50 800 m Dci
18:00 Vyhlášení vítězů
18:10 150 m Žky oštěp 700g Dci
18:25 150 m Žci kladivo 4kg Žci
18:45 200 m Dky dálka Žci Finále
19:00 200 m Dci
19:20 3000 m Žci
19:35 3000 m Dky 3000 m Žky kladivo 3kg Žky oštěp 500g Dky
19:40 Vyhlášení vítězů
19:50 3000 m Dci
20:05 4x300 m Žky
20:20 4x300 m Žci
20:35 4x400 m Dky
20:45 4x400 m Dci
20:55 Vyhlášení vítězů

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v prostorách před hlavní budovou

PAS-logo