Přebor Prahy mladšího žactva ve vícebojích

logo2

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Aktis Praha z.s. a SC Radotín Praha

Datum

25.09.2022

Místo

Praha - Vokovice (José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jaroslava Weberová 607 853 603 weberova@zsjeseniova.cz
Ředitel závodu Radek Bártl 603981455 skaktis@seznam.cz
Technický ředitel Petr Dubský
Časomíru zajišťuje Michael Drdlíček
Výsledky zpracoval Tereza Bártlová

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Startují všichni přihlášení mladší žáci a žákyně z pražských klubů. Start závodníků z jiných krajů není povolen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je ve stanu u cíle. 

Startovné

Startovné činí 200 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů a musí být uhrazeno nejpozději 30 min před zahájením soutěže.

Startovné bude vybíráno v hotovosti ve stanu u cíle vždy za celý oddíl najednou. Závodníci, kteří nebudou mít včas uhrazeno startovné, nebudou připuštěni k závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 21. 9. do 23:00.

PŘIHLAŠOVÁNÍ KONČÍ 21. 9.!!!

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých skupin, běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Startovní listiny budou vyvěšeny na stránkách PAS a ČAS nejpozději v pátek 23. 9. 

Zdravotní služba

Bude zajištěna v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 25.9.2022

Čas Disciplíny
08:30 pětiboj Žkm
09:00 pětiboj Žcm

Další informace

Upozornění technického delegáta. Skok daleký pro obě kategorie bude ze 3m prkna!