Nominační závod pro Olympiádu dětí a mládeže

Sp4

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření Pražského atletického svazu atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

02.05.2022

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I 5/987, Praha 4, 14000)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Weberová Jaroslava 607853603 sport@zsjeseniova.cz
Ředitel závodu Fischer Radek rfischer@sp4.cz
Hlavní rozhodčí Věra Balážová
Časomíru zajišťuje Tomáš Hrdina
Výsledky zpracoval Nakládal Tomáš

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Žákyně mladší  = 100 a pak 110 a na 120 se přidají žákyně starší, 130 a dále po 5 cm

Žáci mladší = 100 a pak 110, 130 a dále 135, kde se přidají žáci starší a dále po 5 cm

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1.patře nalevo od schodů.

Startovné

200,- Kč/start

Přihlášky

Prostřednictvím www.atletika.cz od 20.4.2022 do 30.4.2022 do 24,00 hodin.

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru hlavního vchodu do budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli  Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1.patře.

Časový pořad

pondělí, 2.5.2022

Čas Disciplíny
15:30 60m p 76,2-7,7 Žkm výška Žky výška Žkm dálka Žcm oštěp 600g Žci
15:40 60m p 76,2-7,7 Žcm koule 3kg Žky
16:05 100m p 76,2-8,2 Žky
16:15 100m p 83,8 Žci
16:30 60 m Žkm dálka Žci oštěp 500g Žcm
16:50 60 m Žcm
17:05 60 m Žky
17:25 60 m Žci výška Žcm výška Žci dálka Žkm oštěp 500g Žky
17:45 800 m Žkm koule 4kg Žci
18:00 800 m Žcm
18:10 800 m Žky
18:20 1500 m Žci
18:30 300 m Žky dálka Žky oštěp 400g Žkm
18:50 300 m Žci

Další informace

Nominační kritéria: účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa trvalého bydliště, vzhledem k omezeným počtům startů v jednotlivých věkových kategoriích (32 závodníků celkem, 7+7 mladších žáků a žákyň, 9+9 starších žáků a žákyň) vyberou vedoucí jednotlivých družstev maximálně možný silný tým z vítězů jednotlivých nominačních závodů, popřípadě dalších výkonnostně silných závodníků (přeborníků Prahy v hale, účastníků MČR.). Vítězství v nominačním závodě je předpoklad, nikoliv potvrzení nominace. Družstva trenéři musí složit i s ohledem na smíšené štafety 4x60m, které se na LODM poběží mladší žactvo. Účast na nominačním závodě je povinná, předpokládá se, že všichni účastníci tohoto závodu mají 100% zájem startovat na LODM v Olomouci v termínu 26. - 30. 6. 2022. Z tohoto důvodu bude na místě závodu přítomen fotograf, který bude zajišťovat fotografie na akreditace závodníků, kteří se umístnili na prvních dvou místech a přicházejí v úvahu k nominaci. Fotografie musí být v přesném formátu, určeném pořadatelem olympiády. Proto je bude pořizovat pouze fotograf určený pořadatelem nominace. Vybraní závodníci na místě rovněž trenérům předají funkční telefonní a emailové spojení na sebe i svého zákonného zástupce a obdrží potřebné dokumenty a kontakty na trenéry. Finální nominace, včetně jmenování náhradníků bude zveřejněna na webu Pražského atletického svazu. V případě, že některý závodník bude mít zájem Prahu reprezentovat na Olympiádě dětí a mládeže a nebude mít možnost ze závažných důvodů startovat na nominačním závodě (nemoc apod.), omluví se do 30. 4. přímo vedoucí výpravy Prahy Jaroslavě Weberové (tel. 607853603, e-mail: sport@zsjeseniova.cz).