2. kolo MPD mladšího žactva, skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický spolek/klub ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.

Datum

17.05.2022

Místo

Praha - Hostivař (Bruslařská 10)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Behenský +420774984877 behenskyp@gmail.com
Řídící soutěže družstev Petr Dubský
Lékař Petra Černá
Časomíru zajišťuje Pavel Sýkora
Výsledky zpracoval Ivana Šloufová

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2011
ročníky 2011 - 2011
ročníky 2009 - 2011

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Startují společná družstva žáků a žákyň, která mají maximálně 24 členů. Z tohoto počtu může být maximálně 12 žáků.

Základní výška pro skok vysoký žákyň je stanovena na 103 cm, pro skok vysoký žáků na 108 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v označené místnosti od 15:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5.2022 do 16.5.2022 do 22:00.

Přihlášky ke štafetám podávájí oddíly/kluby na předepsaném tiskopise (možnost stažení na webových stránkách PAS) elektronicky večer před konáním soutěže na email řídícího pracovníka soutěže (Anita Ešpandrová).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na protirovince a to pouze jen pokud neprobíhá závod na oválu. Dále vyžijte k rozcvičování plochu nahoře za tribunou a také cestu podél tenisových kurtů.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v budově bazénu, vstup přes atletický stadion. Otevřeny jsou šatna č. 6 a 7. s možností využít kódově zamykací skříňky,

WC se též nachází v prostorách tenisového klubu (přístup bude vyznačen vývěskami).

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informačních tabulích v prostorách okolí tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a  zvyšování v soutěžích ve výšce určuje řídící pracovník soutěže. Základní výšky jsou určeny brožurou PAS.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informačních tabulích v prostorách okolí tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude v označeném prostoru tribuny.

Časový pořad

úterý, 17.5.2022

Čas Disciplíny
16:30 4x60 m Mix
16:50 800 m Žcm
16:55 výška Žcm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žkm
17:00 150 m Žcm
17:15 60 m Žkm
17:35 60 m př. Žkm
17:55 60 m př. Žcm
18:00 výška Žkm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žcm
18:10 60 m Žcm
18:25 150 m Žkm
18:40 800 m Žkm

Parkování

Parkujte v okolních ulicích sídliště.
Zákaz parkování v areálu sportoviště (za bránou), vyhrazeno pro pořadatele.