3. kolo MPD mladšího žactva, skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

08.06.2022

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Praha - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1067, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jindřich Linhart 723304588
Řídící soutěže družstev Anita Ešpandrová 723117238 kocicit@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana 602699900 msmetana@atletika.cz

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1923 - 2021

Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek  SKUPINA „C“

Atletika Hostivař, PSK Olymp Praha „A“, PSK Olymp Praha „B“, SK Aritma Praha, TJ Dukla Praha „A“, TJ Dukla Praha „B“, TJ Stodůlky Praha „A“, TJ Stodůlky Praha „B“, VSK FTVS Praha,

 TJ Sokol Královské Vinohrady „A“, TJ Sokol Královské Vinohrady „B“

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Povinnosti družstev při utkání

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázán. Vedoucí družstev  PSK Olymp Praha, TJ Dukla Praha, TJ Stodůlky Praha a TJ Sokol Královské Vinohrady rozliší v přihlášce v kolonce Team (Tm), zda závodník startuje za družstvo „A“  nebo „B“.

Pozor!

Nově se přihlašují štafety přes internet. Na místě už bude možné jen upřesnění a případné škrty.

Start mimo bodování

O startu mimo bodování řádně přihlášených závodníků, podle článku 5 soutěžního řádu MPD, rozhoduje s konečnou platností řídící pracovník.

Technická ustanovení

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením

  disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických           

  disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude umístěna v prostoru cíle - buňka.

Startovné

50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start mimo bodování.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 8.6.2022

Čas Disciplíny
16:30 4x60 m Mix Běh 1
16:45 800 m Žcm Běh 1
16:50 výška Žcm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žkm
16:55 150 m Žcm Běh 1
17:10 60 m Žkm Běh 1
17:30 60 m př. Žkm Běh 1
17:50 60 m př. Žcm Běh 1
17:55 výška Žkm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žcm
18:05 60 m Žcm Běh 1
18:20 150 m Žkm Běh 1
18:35 800 m Žkm Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2022 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.