2.kolo Krajského přeboru družstev a jednotlivců mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

12.05.2022

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu Šnajdr Libor 602117121 libor@sportklub.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Řídící soutěže družstev Veverka Ondřej 737321851 veverkao@centrum.cz
Lékař ČČK
Hospodář Martinková Jana
Časomíru zajišťuje Broumová Michaela
Výsledky zpracoval Paarová Soňa

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

V souladu se Soutěžním řádem a rozsahem závodění mohou startovat i registrovaní chlapci/ dívky kategorie přípravek, ročník nar. 2011.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Start je povolen také registrovaným přípravkám, ročníkům nar. 2011.

Disciplíny 60m, 800m a hod oštěpem jsou vypsány jako krajský přebor jednotlivců.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kavárně SK od 14:30 hodin.

Startovné

Startovné platí družstva prostřednictvím KAS KHK. Starty mimo soutěž uhradí při prezentaci v závodní kanceláři 150,- Kč/ start.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 2.5. 2022 do středy 11.5. 2022, 18:00 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci/ ce pouze v běhu na 800m a to 10min. před startem disciplíny u asistenta startéra.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži správní budovy u vstupu do areálu.

Svolavatelna

 Závodníci se prezentují nejpozději 10min. před zahájením příslušné disciplíny u vrchníka resp. startéra.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prvním patře správní budovy se vstupem po vnějším schodišti. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v Bráně borců u vstupu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v Bráně borců u vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 12.5.2022

Čas Disciplíny
15:00 porada vedoucích družstev
15:30 60 m Žcm Rozběh výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm
15:45 60 m Žkm Rozběh
16:00 60 m př. Žcm
16:15 60 m př. Žkm
16:30 300 m Žcm výška Žkm koule 3kg Žcm
16:45 300 m Žkm dálka Žcm
17:00 60 m Žcm Finále
17:10 60 m Žkm Finále
17:20 800 m Žcm oštěp 500g Žcm
17:30 800 m Žkm
17:45 150 m Žcm
18:00 150 m Žkm
18:15 4x60 m Žcm oštěp 400g Žkm
18:30 4x60 m Žkm

Stravování

Občerstvení k dispozici v kavárně SK.