Mikromeeting Královéhradeckého atletického svazu, junioři, dorost

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

01.06.2022

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu Mgr. Šnajdr David 724080831
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Hlasatel Mgr. Šnajdr David
Lékař ČČK
Hospodář Martinková Jana
Časomíru zajišťuje Broumová Michaela
Výsledky zpracoval Paarová Soňa

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

V rozsahu závodění dle Soutěžního řádu ČAS mohou startovat i mladší (starší) kategorie.

Soutěže

Dorostenci 200 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., výška, trojskok
Dorostenky 200 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., výška, trojskok
Juniorky 200 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., výška, trojskok
Junioři 200 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., výška, trojskok

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém určí řídící soutěže na základě výkonů přihlášených závodníků/ závodnic.

Trojskok dorostenců a dorostenek se skočí z 11m prkna, dorostenek a juniorek z 9m prkna.  
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Disciplíny: výška, trojskok, 200m, 400m, 1500m, 100m překážek a 110m překážek jsou vypsány pro každou z kategorií dorostu, dorostenek a juniorů, juniorek jako krajský přebor. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14:hod. hodin v kavárně SK.

Startovné

Závodníci z oddílů v rámci Královéhradeckého kraje hradí 150,- Kč za každý start. Ostatní závodníci hradí 200,- Kč.

Startovné je splatné v závodní kanceláři při prezentaci k závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.5. 2022 do 31.5. 2022, 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla se vydávají pouze pro běh na 1500m a to vždy u startéra nejpozději 10min. před startem příslušného závodu. 

Svolavatelna

Každý závodník/ závodnice se prezentuje u vrchníka resp. startéra nejpozději 10min. před zahájením příslušné disciplíny.

Zdravotní služba

Zdravotník ČČK bude přítomen po celou dobu závodu v prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 1.6.2022

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Jky 100 m př. Dky výška Jky výška Dky trojskok Jři trojskok Dci
16:15 110 m př. Jři 110 m př. Dci
16:30 400 m Jky 400 m Dky
16:45 400 m Jři 400 m Dci
17:00 1500 m Jky 1500 m Dky
17:10 1500 m Jři 1500 m Dci výška Dci výška Jři trojskok Jky trojskok Dky
17:25 300 m př. Dci 300 m př. Dky
17:40 400 m př. Jři 400 m př. Jky
18:00 200 m Jky 200 m Dky
18:15 200 m Dci 200 m Jři
18:45 Vyhlášení KP jednotlivců ve skoku vysokém, trojskoku, v běhu na 200m, 400m, 1500m, 300m překážek a 4

Stravování

Občerstvení je k dispozici v kavárně SK.