Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

07.05.2022

Místo

Chodov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Miloslav Zítka
607992873
atletikachodov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Mgr. Rudolf Flaška
Vedoucí ceremoniálu
Renata Dočkalová
Hospodář
Karel Matička
Časomíru zajišťuje
Martin Voleman
Výsledky zpracoval
Hana Heiserová

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2012

V běhu na 5000m budou vyhodnoceny zvlášť kategorie veteránů a veteránek.

Soutěže

Dorostenci 800 m, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 800 m, koule 3kg
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg
Muži 100 m, 300 m, 5000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 100 m, 300 m, 5000 m, koule 4kg, disk 1kg
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, výška, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, výška, koule 3kg

Technická ustanovení

V dálce je účastnický limit 5,70m – výkon dosažený v roce 2021 !
Upozornění – Pokud chtějí junioři a dorostenci házet diskem své hmotnosti, je třeba toto předem
nahlásit v závodní kanceláři.
Výsledek nebude započítán do celkového hodnocení mužů - OPEN

300m - v závodě žáků a žaček nebude umožněn start mladších ročníků !!!!

5000m
Závod je pro registrované závodníky a závodnice atletických klubů Mistrovstvím
Karlovarského kraje v běhu na 5000m na dráze
- prezentace mužů bude ukončena v 15:00 hodin !
- muži budou dle počtu přihlášených a výkonnosti rozděleni do 2 běhů – rozdělení do běhů bude
oznámeno rozhlasem v 15:15 hodin
 

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí ředitel závodu a hlavní rozhodčí podle výkonnosti přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na ploše stadionu a dráze se mohou pohybovat pouze závodníci ! Není možný vstup trenérů a diváků na plochu.

Pro diváky je vyhrazen prostor výhradně vně atletickou dráhu!

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 09:00 hodin v areálu.

Startovné

STARTOVNÉ
(Chodovská tretra)
Zdarma: členové ŠAK Chodov, žactvo chodovských škol
a ZŠ Vintířov

Předem přihlášení závodníci a závodnice ( do čtvrtka 5. května 2022  do 22:00 hodin)
 žactvo (2007 a mladší ) 70,- Kč/závodníka
ostatní (2006 a starší) 100,- Kč/disciplína

Přihlášky na místě v den závodu - nejpozději 60 minut před disciplínou:
cizí žactvo 150,- Kč/disciplína
ostatní 150,- Kč/disciplína
Startovné platí všichni, i pozvaní závodníci a
závodnice !

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.4.2022 do 5.5.2022 24:00hodin

Neregistrovaní atleti v závodě na 5000m výhradně e-mailem na atletikachodov@seznam.cz do čtvrtka 5.5.2022 24:00 hodin.

Výjímečné přihlášky na místě jsou možné za zvýšené startovné 150,- Kč za disciplínu.

 

Předškolní děti - ročník 2016 a mladší - startují v běhu na 100 m v 15:20 hodin. Neplatí startovné a není potřeba je přihlašovat předem, přijdou rovnou ke startérovi v zatáčce u garáží.

Rozcvičování

Při rozcvičování je nutné dbát bezpečnosti a pokynů pořadatele. Od 13:00 hodin do skončení soutěže v disku není možné rozcvičování na travnaté ploše stadionu !

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v budově stadionu.

Šatny

Do prostoru šaten a toalet je vstup možný pouze s ochranou dýchacích cest ! 

Šatny pouze pro převlečení jsou k dispozici v areálu stadionu.

Úschova věcí není možná a pořadatel nezodpovídá za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 7.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
10:30 60 m EleDm Rozběh
10:45 60 m EleD Rozběh
10:50 koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Žci
10:55 60 m EleHm Rozběh
11:10 60 m EleH Rozběh
11:25 60 m EleDm Finále
11:30 60 m EleD Finále
11:40 60 m EleHm Finále
11:45 60 m EleH Finále
12:05 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
12:10 dálka M
12:15 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
12:30 60 m Žcm Rozběh disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
12:45 60 m Žkm Rozběh
13:00 60 m Žky Rozběh
13:10 60 m Žci Rozběh
13:25 výška Žky výška Žkm
13:30 60 m Žkm Finále disk 1kg Ž
13:35 60 m Žcm Finále
13:45 60 m Žky Finále
13:50 60 m Žci Finále
14:00 100 m Ž Rozběh koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
14:10 100 m M Rozběh
14:20 800 m Žkm Běh
14:25 výška Žci výška Žcm
14:30 800 m Žky Běh 800 m Dky Běh
14:40 800 m Žcm Běh
14:50 800 m Žci Běh 800 m Dci Běh
15:00 100 m Ž Finále
15:05 100 m M Finále
15:15 100 minižactvo
15:25 300 m Žky Běh 1
15:30 300 m Ž Běh
15:40 300 m Žci Běh 1
15:50 300 m M Běh
16:00 5000 m M Běh
17:00 5000 m Ž Běh

Stravování

V areálu bude otevřen bufet s drobným občerstvením.

Parkování

Parkování je možné na parkovištích a ulicích v okolí stadionu.

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat při parkování předpisy v silniční dopravě.

U vjezdu do areálu prodejny Penny je nutné neblokovat možnost zásobování. Parkující vozidla budou řešena Městkou policií.

Další informace

Závod ve skoku dalekém mužů je memoriálem Libora Dočkala.

Závod na 100m mužů je memoriálem Petra Bernata.

Předškolní děti - ročník 2017 a mladší - startují v běhu na 100 m v 15:20 hodin. Neplatí startovné a není potřeba je přihlašovat předem, přijdou rovnou ke startérovi v zatáčce u garáží.

Závody na 60m předžactva , 800m žactva a dorostu jsou zařazené do Běžeckého poháru mládeže Karlovarského kraje pro rok 2022, závod na 5000m je zařazen do HOPR běžecké ligy Karlovarského kraje.

Chodovská tretra – peněžité prémie
Při překonání rekordu mítinku náleží novému rekordmanu(ce) prémie ve výši
2000,-Kč.
Disk mužů a žen, dálka mužů :
1. místo = 1000,-Kč 2.místo = 700,-Kč 3.místo = 500,-Kč
Koule mužů a žen:
1. místo = 800,- Kč 2.místo = 600,- Kč 3.místo=400,- Kč
V ostatních di sciplínách mužů a žen budou vypláceny odměny nejlepším ve výši:
1. místo = 700,-Kč
2. místo = 500,-Kč
3. místo = 300,-Kč

V běhu na 5000m ve veteránských kategoriích mužů 40-49 let, 50-59 let a nad 60 let budou finanční odměny ve výši 300-200-100 Kč, stejně jako ve veteránské kategorii žen nad 35 let.

Pokud se veterán nebo veteránka umístí v absolutním pořadí do 3. místa, získává tu finanční odměnu, která je pro něj výhodnější.


V plné výši pokud dosáhnou závodníci(ce)následujících výkonů:
100m – muži (11,10) ženy (12,70)
5000m - muži (15:40,00) ženy (18:15,00)
dálka - muži (6,30)
výška - muži (200cm) ženy (170cm)
disk - muži (50,00) ženy (45,00)
koule - muži (16,00) ženy (13,00)
Při nesplnění vypsaných výkonnostních limitů se odměny vyplácí pouze
do výše 50% vypsané částky.
Peněžité odměny se vyplácí s podmínkou účasti minimálně 5 závodnic, závodníků
v dané disciplíně. Pořadatel má právo finanční částky snížit v případě malého počtu
startujících nebo výrazného nesplnění výk.limitu, případně udělit odměnu za výborný výkon i dalším závodníkům,
Pozvaným závodníkům (závodnicím) a medailistům z M ČR dospělých v letech
2020-2021 může být po předchozí dohodě s ředitelem závodu vyplacen příspěvek
na dopravu až do výše 500,-Kč na osobu. Není nárokový!!!

Závod je podpořen grantem Města Chodov