Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Olomoucký kraj

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

25.05.2022

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Novotný Robert 603 948 958 rnovotny@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Rakowski
Časomíru zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval Kopecký Radek

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků či závodnic (10 + 2 náhradníci) ve všech úrovních soutěže.

Kategorie III – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií (základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)
Kategorie IV – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií (základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:
• Družstvo je složeno z žáků jedné školy
• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

DOKLADY PRO START:
Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Okresní kola a krajská finále organizuje ČAS ve spolupráci s krajskými úřady. Republikové finále organizuje ČAS. Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních kol a krajských finále.

Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Omezení startů
Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva/dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4x60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, 779 00.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.5.2022 do úterý 24.5.2022 do 18:00 hodin.

Přihlašujte se pouze pod jedním přihlašovacím údajem (email, heslo), určeným pro jednu základní školu. Nepoužívejte pro jednotlivé kategorie jedné školy více přihlašovacích údajů.

Případné změny oznamte v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 09:00 hodin. V přihlášce uveďte osobní rekordy žáků. Podle nich budou nasazováni do rozběhů (60 m, běhy).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc. Šatny jsou veřejné, v šatnách si nenechávejte osobní věci, za případné ztráty pořadatel neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na začátku hlavní budovy za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Hodnocení bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

Protesty

Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK a bude mít stanoviště na začátku hlavní tribuny.

Časový pořad

středa, 25.5.2022

Čas Disciplíny
08:00 Prezentace (8:00-9:00)
09:30 4x60 m Žcm Běh výška Žci
09:45 4x60 m Žky dálka Žcm Finále
10:00 4x60 m Žkm Běh výška Žky
10:15 4x60 m Žci kriket Žkm Finále
10:30 60 m Žky Běh koule 4kg Žci Finále
10:45 60 m Žcm Běh dálka Žkm Finále
11:00 60 m Žci Běh
11:15 60 m Žkm Běh výška Žcm Finále
11:30 výška Žkm Finále kriket Žcm Finále
11:45 dálka Žky Finále
11:55 koule 3kg Žky Finále
12:30 1000 m Žcm Běh
12:45 800 m Žky Běh dálka Žci Finále
13:00 600 m Žkm Běh
13:15 1500 m Žci Běh
14:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.