Polabské závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje T.J. Sokol Kolín-atletika za podpory města Kolín

Datum

01.05.2022

Místo

Kolín (Brankovická 979)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Antonín Morávek
Ředitel závodu Mgr. Jiří Tuček 724031806 jiri.tucek@email.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Lékař MUDr. Josef Slabý

Startují

ročníky 1933 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1933 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

POZOR!!! Závodníci a závodnice mládežnických kategorií mohou startovat s odpovídajícím nářadím a na odpovídající výšce a mezerách překážek!

Soutěže

Dorostenci 110 m př., koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m př., koule 3kg, oštěp 500g
Junioři 110 m př., koule 6kg
Muži 100 m, 400 m, 1000 m, 3000 m, 110 m př., výška, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 300 m, 600 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci 100 m př., koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně 100 m př., koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Hlavní závody:

Mužské kategorie: 100 m, 400 m (77. ročník Memoriálu Rudy Plešingera), 1000 m (32. ročník Memoriálu Mirka Tučka), hod oštěpem (6. ročník Memoriálu Václava Širce ml.)

Ženské kategorie: 100 m, skok vysoký

Další memoriálové závody:

Mužské kategorie: 3000 m (51. ročník Memoriálu Josefa Holečka), vrh koulí (46. ročník Memoriálu Václava Stárka ve vrhu koulí)

POZOR!!! Do pořadí v hlavních a memoriálových závodech se počítají i atleti mládežnických kategorií, kteří startují se svou vahou náčiní!

Rámcové závody:

Mužské kategorie: 110 m př., dálka, výška

Ženské kategorie: 300 m, 600 m, 100 m př., dálka, koule, oštěp

Ceny:

V hlavních závodech první tři závodníci získají finanční ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 Kč (při nesplnění výkonnostního limitu pouze ve výši 50%)

Výkonnostní limity: 100 m muži (finále) 10,80, 100 m ženy (finále) 12,10, 1000 m muži 2:31,00, výška ženy 170, 400 m muži 48,20, oštěp muži 66,00

V dalších memoriálových závodech první tři závodníci finanční ceny ve výši 1000, 600 a 400 Kč.

Za překonání rekordu stadiónu v kategoriích mužů a žen prémie 2000 Kč.

Další ustanovení:

- dráha i sektory umělé, nutno použít hřeby max. 6 mm

- bude použita elektrická časomíra a zajištěno vážení a měření náčiní

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v nové sociální budově od 13:15 hod.

Všichni závodníci se musí prezentovat v závodníc kanceláři nejpozději 45 minut před startem své disciplíny!

Startovné

100,- Kč za disciplínu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 23. dubna do čtvrtka 28. dubna 2022.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadiónu, na vedlejších plochách a v přilehlém lesoparku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na označeném místě ve skladu v hlavní sociální budově.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v obou sociálních budovách. Za věci odložené v šatně pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na závodní kanceláři za cílem.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na závodní kanceláři za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Stanoviště lékaře a zdravotnického dozoru bude v označeném prostoru za cílem běhů.

 

Časový pořad

neděle, 1.5.2022

Čas Disciplíny
14:30 100 m M Rozběh výška M Finále dálka Ž Finále koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž Finále oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g M Finále
14:45 100 m Ž Rozběh
15:10 100 m př. Žci 110 m př. M Finále 110 m př. Jři 110 m př. Dci
15:25 100 m př. Ž Finále 100 m př. Dky 100 m př. Žky
15:40 400 m M Finále výška Ž Finále dálka M Finále koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M Finále oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Ž Finále
15:55 300 m Ž Finále
16:10 100 m M Finále
16:15 100 m Ž Finále
16:25 1000 m M Finále
16:40 600 m Ž Finále
16:50 3000 m M Finále

Další informace

                                                                                              Na shledanou se těší

                                                                                                                                  atleti Sokola Kolín-atletika