Krajský přebor Středočeského kraje dorostu, juniorů, dospělých

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

07.05.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Antonín Morávek
Ředitel závodu Mgr. Jiří Jakoubek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Hlasatel Mgr. Jiří Tuček

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Startují pouze závodníci a závodnice, kteří jsou členy klubů a oddílů Středočeského krajského atletického svazu. Starty MS budou umožněny po předchozí dohodě a za poplatke 100,-Kč.

Není přípustný start žactva.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 Přihlášky na místě nebudou akceptovány.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 hodin v modrém cílovém domku.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 5.5.2022 do 18:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování mimo plochu hlavního 400m stadionu v přilehlém lesoparku a ve vyhrazeném území 300 m stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru skladu u hlavní soviální budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v obou sociálních budovách. Šatny slouží pouze k převlečení,

Pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení

výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu

rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího

jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 7.5.2022

Čas Disciplíny
09:30 výška Ž výška Jky výška Dky dálka Dky
10:00 110 m př. M kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
10:10 110 m př. Jři
10:20 110 m př. Dci
10:30 100 m př. Jky 100 m př. Ž
10:40 100 m př. Dky výška M výška Jři výška Dci dálka M dálka Jři
10:50 3000 m Dci 3000 m Jři 3000 m M
11:00 koule 7,26kg M
11:05 3000 m Dky 3000 m Jky 3000 m Ž
11:20 100 m M Rozběh kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky kladivo 4kg Ž oštěp 700g Dci
11:25 100 m Jři Rozběh
11:35 100 m Dci Rozběh
11:45 100 m Ž Rozběh
11:50 dálka Dci
12:00 100 m Jky Rozběh tyč Jři tyč M tyč Dci
12:10 100 m Dky Rozběh
12:20 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
12:30 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
12:40 100 m M Finále 100 m Jři Finále 100 m Dci Finále
12:50 100 m Ž Finále 100 m Jky Finále 100 m Dky Finále
13:00 800 m M 800 m Jři 800 m Dci dálka Jky dálka Ž
13:10 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky
13:30 400 m M 400 m Jři 400 m Dci
13:40 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky koule 3kg Dky disk 1,75kg Jři disk 2kg M
13:50 400 m př. M 400 m př. Jři
14:00 400 m př. Ž 400 m př. Jky tyč Ž tyč Jky tyč Dky
14:10 300 m př. Dci trojskok Dky trojskok Jky trojskok Ž
14:20 300 m př. Dky
14:30 200 m Dci 200 m Jři 200 m M
14:50 200 m Dky 200 m Jky 200 m Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky
15:00 trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
15:10 4x100 m M 4x100 m Jři 4x100 m Dci
15:20 4x100 m Ž 4x100 m Jky 4x100 m Dky