2. kolo KP Středočeského kraje družstev mládeže

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

04.06.2022

Místo

Kolín (Brankovická 979, Kolín 5, 280 02)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Klesnil - dky, jky
Technický delegát Mgr. Antonín Morávek - dci, jři
Ředitel závodu Mgr. Jiří Jakoubek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Hlasatel Mgr. Jiří Tuček
Lékař ČČK

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

VÁŽENÍ A MĚŘENÍ VRHAČSKÉHO NÁČINÍ POUZE V DOBĚ 9:15 - 10:15 hodin ve skladu u hlavní budovy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Soutěžící mimo středočeský přebor platí 100,-Kč za 1 start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 2.6.2022 do 20:00 h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, omezeně je možné použít starý 300 m ovál. Zde ale pouze ve vymezeném prostoru, neboť zde budou probíhat vrahčské soutěže (kladivo, disk). Dále je možné k rozcvičení použít přilehlý lesopark Borky.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna pracovníky ČČK, kteří budou umístěni v bílém stanu v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 4.6.2022

Čas Disciplíny
00:00 Pozor- všechny vrhačské disciplíny byly oproti původnímu čas.poř. posunuty o 30 minut dříve!
00:01 Níže je již aktualizovaný čas.pořad.
10:00 koule 3kg Dky koule 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
10:30 110 m př. Jři tyč Jři tyč Dci
10:35 110 m př. Dci
10:45 100 m př. Jky
10:50 100 m př. Dky
11:00 100 m Dci Rozběh dálka Jky dálka Dky
11:10 100 m Jři Rozběh
11:15 koule 5kg Dci koule 6kg Jři kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky
11:20 100 m Dky Rozběh
11:30 100 m Jky Rozběh
11:40 800 m Dci 800 m Jři
11:50 800 m Dky 800 m Jky
12:00 tyč Jky tyč Dky dálka Dci dálka Jři
12:05 100 m Dci Finále
12:10 100 m Jři Finále
12:15 100 m Dky Finále
12:20 100 m Jky Finále
12:30 400 m Dci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
12:35 400 m Jři
12:40 400 m Dky
12:45 400 m Jky
13:00 1500 m Dci 1500 m Jři
13:10 1500 m Dky 1500 m Jky
13:25 400 m př. Jři
13:30 výška Jři výška Dci trojskok Dky trojskok Jky
13:35 400 m př. Jky
13:45 300 m př. Dci disk 1kg Dky disk 1kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
13:55 300 m př. Dky
14:05 200 m Dci
14:15 200 m Jři
14:30 200 m Dky výška Jky výška Dky trojskok Dci trojskok Jři
14:40 200 m Jky
14:55 4x100 m Dci 4x100 m Jři
15:05 4x100 m Dky 4x100 m Jky
15:15 3000 m Dci 3000 m Jři
15:30 3000 m Dky 3000 m Jky