Finále KP Středočeského kraje družstev staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

04.09.2022

Místo

Kolín (Brankovická 979, Kolín 5)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dominik Holub
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Ondřej Dudáš
Řídící soutěže družstev Antonín Morávek

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Finále A krajského přeboru Středočeského kraje se zúčastní prvních 5 družstev z A a prvních 5 družstev z B skupiny v každé kategorii. 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  • Družstvo tvoří maximálně 20 závodníků (ic).
  • Startovat může i mladší žactvo, pouze pokud nestartovalo v základních kolech za mladší žactvo.
  • Starší žáci a žákyně (2007 - 2008) mohou startovat nejvýše ve 3 disciplínách (včetně štafet!), mladší žáci a žákyně (2008 - 2009) mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách a jedné štafetě (nebo 1 individuální + 2 štafety).
  • Závodníci kategorie žactva (2007 a mladší) mohou v individuálních disciplínách startovat pouze v jedné disciplíně 300 m a delší trati.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém modrém domku od 8:30 hodin. 

TECHNICKÁ PORADA

Technická porada vedoucích zúčastněných družstev se uskuteční od 9:00 hodin v klubovně v nove sociální budově. Vedouci družstev zde obdrží 2 výtisky se svými přihlášenými starty, z nichž jeden odevzdají řídícímu soutěže. Vedoucí družstev odevzdají na technické poradě 2 výtisky soupisek svého družstva .

PŘIHLÁŠKY ŠTAFET

Přihlášky do štafet 4x60 m a 4x300 m podávají atletické oddíly přes web www.atletika.cz ve stejném termínu jako přihlášky individuálních startů  tj. do 2.9.2022 20:00 hodin. 

Vedoucí zde uvedou celkové složení přihlašovaných štafet a označí je písmeny v případě, že jich budou stavět více. Případné změny a úpravy  provedou v den konání do termínu dle pokynů řídícího soutěže. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.8.2022 08:00 do 02.9.2022 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze ve vymezeném území v prostoru rozcvičovacího 300 m stadionu, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících soutěží v hodu kladivem a diskem. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole certifikovanou měřicí sadou příslušnému rozhočímu ve skladu v nové sociální budově.

Vážení náčiní bude umožněno pouze v čase 9:00 - 10:00 hodin!

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat před zahájením soutěže u vrchníků technických disciplín nebo startérů v případě běžeckých disciplín. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v nové i staré sociální budově a slouží pouze k převlečení.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na prosklené zadní stěně závodní kanceláře za cílem běhů. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli cílového domku, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Ředitel závodu Dominik Holub

Hlavní rozhodčí Josef Holub

Řídící soutěže družstev Mgr. Antonín Morávek 

 

Zdravotní služba

Služba první pomoci bude zajištěna v prostoru za cílem.

Časový pořad

neděle, 4.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 1500 m př. Žci Finále koule 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
10:15 1500 m př. Žky Finále
10:30 60 m Žky Rozběh výška Žci Finále dálka Žky Finále
10:50 60 m Žci Rozběh
11:10 koule 4kg Žci Finále
11:15 800 m Žky Běh
11:20 kladivo 3kg Žky Finále
11:30 800 m Žci Běh
11:45 100 m př. Žci Běh výška Žky Finále
12:00 100 m př. Žky Běh dálka Žci Finále
12:15 60 m Žky Finále
12:25 60 m Žci Finále oštěp 600g Žci Finále
12:40 300 m Žky Běh
12:55 300 m Žci Finále
13:00 disk 1kg Žci Finále
13:20 1500 m Žci Běh
13:35 1500 m Žky Běh tyč Žci Finále tyč Žky Finále
13:40 oštěp 500g Žky Finále
13:50 200 m př. Žci Běh
14:05 200 m př. Žky Běh
14:20 150 m Žci Běh disk 0,75kg Žky Finále
14:45 150 m Žky Běh
15:10 4x60 m Žci Běh
15:25 4x60 m Žky Běh
15:40 4x300 m Žci Běh
15:55 4x300 m Žky Běh
16:20 Slavnostní ceremoniál- vyhlášení výsledků soutěže družstev