4. kolo přeboru MSK družstev mladšího žactva - štafety

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice

Datum

14.06.2022

Místo

Kopřivnice (Komenského 830, Kopřivnice 74221)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radek Chvistek
Hlavní rozhodčí Dana Holubová
Výsledky zpracoval Jana Feilhauerová 603873264 atletika.koprivnice@seznam.cz

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1923 - 2021

Soutěže

Mix 1-2-3-4, 8-4-2-1
Ml. žáci 4x60 m, 4x200 m
Ml. žákyně 4x60 m, 4x200 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 14.30 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7. 6. 2022 do 13. 6. 2022 do 20 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu před tribunou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 14.6.2022

Čas Disciplíny
15:30 4x60 m Žkm
15:50 4x60 m Žcm
16:10 4x200 m Žkm
16:30 4x200 m Žcm
16:50 1-2-3-4 Mix
17:10 8-4-2-1 Mix

Další informace

Přehled štafet, ve kterých se soutěží dle rozpisu soutěží MSK: 4 x 60 m mladší žákyně, 4 x 60 m mladší žáci, 4 x 200 m mladší žákyně, 4 x 200 m mladší žáci, 100-200-300-400 m mix mladší žákyně + mladší žáci, 800-600-400-200 m mix mladší žákyně + mladší žáci. Ve smíšených štafetách soutěží vždy dvě dívky a dva chlapci. Obsazení úseků je v kompetenci klubů.

Omezení: 1) Oddíl může postavit libovolný počet štafet, 2) Každý závodník může absolvovat pouze 2 štafety, 3) Závodník smí absolvovat pouze 1 běh delší 300 metrů

Krajský přebor MSK družstev: boduje deset nejlepších štafet v dané disciplíně (klasická škála), za oddíl bodují maximálně tři nejlepší štafety v dané disciplíně, vyhlášena budou tři nejlepší smíšená družstva krajského přeboru MSK

Krajský přebor MSK jednotlivců: v každé disciplíně budou vyhlášeny tři nejlepší štafety