2. kolo krajského přeboru družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

28.05.2022

Místo

Pacov (stadion U sv. Anny, Nádražní ul., Pacov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Nekovář
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Řídící soutěže družstev Ondřej Tomek 732135590 ondrej5-tomek@centrum.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2022 vydané KAS Vysočina a Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu i v rovince a polytanové sektory pro výšku, dálku, oštěp i kriket.

Vstup na plochu stadionu

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů. Pro sledování výšky bude u sektoru vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 09:00 hodin v prvním patře budovy u vstupu na stadion.

Technická porada

Uskuteční se v čase určeném řídícím pracovníkem v označeném prostoru u vstupu na stadion.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16. do 27.5.2022 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 600 m a 1000 m obdrží u prezentace startovní číslo.

Rozcvičování

Je povoleno:

- na protilehlé rovince stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 600 m a 1000 m,

- na vrhačském hřišti pod stadionem,

- mimo stadion.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Jsou k dispozici od 09:00 hodin v budově u vstupu na stadion - pro žáky v prvním patře a pro žákyně v přízemí, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu na stadion a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v dřevěné buňce za tribunami.

Časový pořad

sobota, 28.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
10:30 60 m př. Žcm Finále
11:00 600 m Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
11:20 1000 m Žcm Finále
11:40 60 m Žkm Finále výška Žcm Finále
12:00 60 m Žcm Finále dálka Žkm Finále kriket Žkm Finále
12:30 150 m Žkm Finále
12:50 150 m Žcm Finále
13:00 kriket Žcm Finále
13:30 4x60 m Žkm Finále
13:50 4x60 m Žcm Finále

Stravování

V budově u vstupu na stadion bude otevřen bufet.

Parkování

Parkovat lze na parkovišti před stadionem a v přilehlých ulicích.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Pacově.

Marek Nekovář

ředitel závodů