2. kolo krajského přeboru družstev mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

05.06.2022

Místo

Pacov (stadion U sv. Anny, Nádražní ul., Pacov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Nekovář
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Řídící soutěže družstev Petr Horný - muži, junioři a dorostenci, Irena Fišerová - ženy, juniorky a dorostenky, Pavel Zajíc - starší žáci a starší žákyně
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2022 vydané KAS Vysočina a Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu i v rovince a polytanové sektory pro výšku, dálku i trojskok.

Kladivo proběhne na vrhačském hřišti pod stadionem.

Vstup na plochu stadionu

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů. Pro sledování výšky bude u sektoru vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 09:00 hodin v prvním patře budovy u vstupu na stadion.

Technická porada

Uskuteční se v čase určeném řídícími pracovníky v označeném prostoru u vstupu na stadion.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.5.2022 do 4.6.2022 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 1500 m obdrží u prezentace startovní číslo.

Rozcvičování

Je povoleno:

- do 12:30 hodin na protilehlé rovince stadionu,

- mimo stadion.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v plechové garáži umístěné proti cíli.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Jsou k dispozici od 09:00 hodin v budově u vstupu na stadion - pro mužské složky v prvním patře a pro ženské složky v přízemí, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu na stadion a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v dřevěné buňce za tribunami.

Časový pořad

neděle, 5.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. M výška M výška Jři výška Dci dálka Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky kladivo 3kg Žky
10:10 110 m př. Jři
10:20 110 m př. Dci
10:30 100 m př. Žci
10:40 100 m př. Ž 100 m př. Jky
10:50 100 m př. Dky
11:00 100 m př. Žky výška Žky dálka Ž dálka Jky dálka Dky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M kladivo 4kg Žci
11:20 60 m Žci
11:40 60 m Žky
12:00 100 m M 100 m Jři 100 m Dci výška Žci dálka M dálka Jři dálka Dci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
12:15 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky
12:30 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
12:45 1500 m Žci
13:00 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky dálka Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky
13:15 1500 m Žky
13:30 400 m M 400 m Jři 400 m Dci
13:45 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
14:00 300 m Žci trojskok M trojskok Jři trojskok Dci trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
14:15 300 m Žky
14:30 4x100 m M 4x100 m Jři 4x100 m Dci
14:40 4x100 m Ž 4x100 m Jky 4x100 m Dky
14:50 4x60 m Žci
15:00 4x60 m Žky

Stravování

V budově u vstupu na stadion bude otevřen bufet.

Parkování

Parkovat lze na parkovišti před stadionem a v přilehlých ulicích.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Pacově.

Marek Nekovář

ředitel závodů