3. kolo krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

26.06.2022

Místo

Pacov (stadion U sv. Anny, Nádražní ul., Pacov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Nekovář
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Řídící soutěže družstev Petr Horný - junioři a dorostenci, Irena Fišerová - juniorky a dorostenky, Pavel Zajíc - starší žáci a starší žákyně
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2022 vydané KAS Vysočina a Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu i v rovince a polytanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.

Kladivo proběhne na vrhačském hřišti pod stadionem.

Vstup na plochu stadionu

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů. Pro sledování výšky a tyče bude u sektorů vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 09:00 hodin v prvním patře budovy u vstupu na stadion.

Technická porada

Uskuteční se v čase určeném řídícími pracovníky v označeném prostoru u vstupu na stadion.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13. do 25.6.2022 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m obdrží u prezentace startovní číslo.

Rozcvičování

Je povoleno:

- od 11.00 do 12:30 hodin a od 13.30 do 14.30 hodin na protilehlé rovince stadionu,

- mimo stadion.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v plechové garáži umístěné proti cíli.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Jsou k dispozici od 09:00 hodin v budově u vstupu na stadion - pro juniory, dorostence a starší žáky v prvním patře a pro juniorky, dorostenky a starší žákyně v přízemí, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu na stadion a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v dřevěné buňce za tribunami.

Časový pořad

neděle, 26.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 400 m př. Jři výška Jři výška Dci dálka Žci disk 1kg Jky disk 1kg Dky kladivo 3kg Žky
10:10 300 m př. Dci
10:20 400 m př. Jky
10:30 300 m př. Dky
10:45 200 m př. Žci
10:55 200 m př. Žky
11:00 výška Žky dálka Jky dálka Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky
11:20 60 m Žci
11:40 60 m Žky
12:00 100 m Jři 100 m Dci výška Žci dálka Jři dálka Dci disk 0,75kg Žky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
12:10 100 m Jky 100 m Dky
12:30 800 m Jři 800 m Dci
12:45 800 m Žci
13:00 800 m Jky 800 m Dky výška Jky výška Dky dálka Žky disk 1kg Žci kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
13:15 800 m Žky
13:30 200 m Jři 200 m Dci
13:40 200 m Jky 200 m Dky
14:00 150 m Žci tyč Jři tyč Dci tyč Žci tyč Jky tyč Dky tyč Žky oštěp 600g Žci oštěp 600g Jky
14:15 150 m Žky
14:30 4x100 m Jři 4x100 m Dci
14:40 4x100 m Jky 4x100 m Dky
14:50 4x60 m Žci
15:00 4x60 m Žky

Stravování

V budově u vstupu na stadion bude otevřen bufet.

Parkování

Parkovat lze na parkovišti před stadionem a v přilehlých ulicích.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Pacově.

Marek Nekovář

ředitel závodů