Atletická středa

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

29.06.2022

Místo

Pacov (stadion U sv. Anny, Nádražní ul., Pacov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Výsledky zpracoval Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 1000 m, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 100 m, 1000 m, dálka, koule 3kg, disk 1kg
Juniorky 100 m, 1000 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Junioři 100 m, 1000 m, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg
Muži 100 m, 1000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 100 m, 1000 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Žáci 100 m, 1000 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Žákyně 100 m, 1000 m, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu i v rovince a polytanový sektor pro dálku.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15:00 hodin v dřevěné buňce za tribunami.

Startovné

Je stanoveno na 50 Kč pro běhy - ruční měření, a 100 Kč pro soutěže v poli a hradí se v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20. do 28.6.2022 do 20:00 hodin.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v plechové garáži umístěné proti cíli.

Šatny

Jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion - pro mužské složky v prvním patře a pro ženské složky v přízemí, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Časový pořad

středa, 29.6.2022

Čas Disciplíny
16:00 100 m M 100 m Jři 100 m Dci 100 m Žci 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky 100 m Žky disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
17:00 dálka M dálka Jři dálka Dci dálka Žci dálka Ž dálka Jky dálka Dky dálka Žky koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 4kg Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
18:00 1000 m M 1000 m Jři 1000 m Dci 1000 m Žci 1000 m Ž 1000 m Jky 1000 m Dky 1000 m Žky

Parkování

Parkovat lze na parkovišti před stadionem a v přilehlých ulicích.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Pavel Zajíc

ředitel závodů