Cena Pacova ve vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

16.07.2022 - 17.07.2022

Místo

Pacov (stadion U sv. Anny, Nádražní ul., Pacov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu i v rovince a polytanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.

Vstup na plochu stadionu

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů. Pro sledování výšky a tyče bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v dřevěné buňce za tribunami, a to 16.7.2022 od 12:30 hodin a 17.7.2022 od 08:00 hodin.

Startovné

Je stanoveno:

- u závodníků a závodnic narozených v roce 2008 a dříve na 200 Kč,

- u závodníků a závodnic narozených v letech 2009 až 2012 na 50 Kč,

a hradí se nejpozději 60 minut před začátkem příslušného víceboje v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají se od 4. do 15.7.2022 do 20:00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo 16.7.2022 nejpozději 60 minut před zahájením příslušného víceboje v závodní kanceláři.

Rozcvičování

Je povoleno na protilehlé rovince stadionu, na vrhačském hřišti pod stadionem a mimo stadion.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v plechové garáži umístěné proti cíli.

Šatny

Budou k dispozici v budově u vstupu na stadion - pro mužské složky v prvním patře a pro ženské složky v přízemí, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu na stadion a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Časový pořad

sobota, 16.7.2022

Čas Disciplíny
14:00 desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
14:30 sedmiboj Ž sedmiboj Jky devítiboj Žci
14:40 sedmiboj Dky
14:55 sedmiboj Žky
15:10 pětiboj Žcm
15:20 pětiboj Žkm

neděle, 17.7.2022

Čas Disciplíny
09:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky sedmiboj Žky desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
09:20 devítiboj Žci

Stravování

V budově u vstupu na stadion bude otevřen bufet.

Parkování

Parkovat lze na parkovišti před stadionem a v přilehlých ulicích.

Další informace

Odměny a ceny

Závodníci, kteří se umístí v desetiboji mužů:

- na 1. až 3. místě obdrží finanční odměny,

- na 1. až 5. místě obdrží ceny.

Závodníci a závodnice, kteří se umístí v ostatních vícebojích na 1. až 3. místě, obdrží ceny.

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Pacově.

Pavel Zajíc

ředitel závodů