I. kolo okresní soutěže družstev žactva a přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Znojmo, z.s.

Datum

14.09.2022

Místo

Znojmo

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef ŠOBA 718782579 jsoba@c-box.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Zdeněk Mikulič
Výsledky zpracoval Josef ŠOBA 728782579 jsoba@c-box.cz

Startují

ročníky 2007 - 2013
ročníky 2007 - 2013

Družstvo tvoří v každé kategorii 10 závodníků.

Každý závodník může startovat maximálné ve třech diciplínách.

Soutěže

Žáci 60 m, 800 m, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 800 m, výška, kriket

Technická ustanovení

Ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem mají všichni závodníci 4. pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 13.00 hodin.

Přihlášky

Přihlášky zasílají školy nebo oddíly atletiky e-mailem na adresu jsoba@c-box.cz nejpozději do 14. září 2022 do 09.hod.

 

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení,  celé datum narození, disciplínu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu a slouží jenom k převlečení. Pořadatel neručí za ponechané věci v šatně.

Časový pořad

středa, 14.9.2022

Čas Disciplíny
14:00 60 m Žci Běh 01 výška Žky Finále
14:15 60 m Žky Běh 01 kriket Žky Finále
14:30 dálka Žci Finále koule 4kg Žci Finále
15:00 800 m Žky Finále
15:15 800 m Žci Finále