2. kolo Krajského přeboru družstev - starší žactvo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

18.05.2022

Místo

Otrokovice (Sport. areál TJ Jiskra č. 1297)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek
Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Ředitel závodu Kateřina Foltýnová
Hlavní rozhodčí Martina Slívová
Řídící soutěže družstev Pavel Bobál
Lékař zdravotník
Časomíru zajišťuje TJ Jiskra Otrokovice
Výsledky zpracoval Dominika Remešová remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Ženy koule 4kg
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo umožnit po dohodě s řídícími soutěže starty ve vložených disciplínách nebo mimo bodování.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 13.30 hodin v prostorách cíle závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5. 2022 9.00  do 16.5.2022 20.00 hodin.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému vrchnímu rozhočímu u disciplíny, který zajistí kontrolu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v průchodu pod tribunou.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu pod tribunou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: technický delegát,řídící soutěže, ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu konání závodu.

Časový pořad

středa, 18.5.2022

Čas Disciplíny
15:00 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
15:30 100 m př. Žky Běh výška Žky Finále dálka Žci Finále
15:40 100 m př. Žci Běh
15:50 60 m Žky Rozběh
16:00 koule 3kg Žky Finále koule 4kg Ž Finále oštěp 600g Žci Finále
16:10 60 m Žci Rozběh
16:25 800 m Žky Finále
16:35 800 m Žci Finále
16:45 60 m Žky Finále výška Žci Finále dálka Žky Finále
16:55 60 m Žci Finále
17:10 300 m Žky Běh koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále oštěp 500g Žky Finále
17:20 300 m Žci Běh
17:30 2000 m Žci Běh 2000 m Žky Běh
17:45 200 m př. Žky Běh
18:00 200 m př. Žci Běh
18:20 4x60 m Žky Běh
18:30 4x60 m Žci Běh

Stravování

Vlastní občerstvení, nebo restaurace Lanáček cca 2 minuty chůze od stadionu.