Písecká Hodinovka

Atletika 512

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

07.05.2022

Místo

Písek (atletický stadion, U Papírny 329, Písek)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ivan Čuřín +420 777816141 predseda@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

žactvo - 12 minutový běh

Soutěže

Dorostenci hodinovka
Dorostenky hodinovka
Juniorky hodinovka
Junioři hodinovka
Muži hodinovka
Ženy hodinovka

Technická ustanovení

Závody budou měřeny čipovou technologií.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v od 09:00 hodin v hlavní budově.

Startovné

12 minutový běh - 20,- Kč

Hodinovka - 100,- Kč.

Přihlášky

Přihlášky na:

https://maraton.cz/terminovka/entry/210 , případně na místě v den závodu, nejpozději 60 minut před startem kategorie.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla a vratné čipy budou vydávány v závodní kanceláři v hlavní budově na stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově a slouží pouze pro převlečení. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce https://maraton.cz, na stránkách klubu www.atletikapisek.cz a registrovaní atleti též na www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje Český červený kříž.

Časový pořad

sobota, 7.5.2022

Čas Disciplíny
09:40 12 minut přípravka dívky, mladší žákyně
10:00 12 minut přípravka hoši, mladší žáci
10:20 12 minut starší žákyně
10:40 12 minut starší žáci
11:00 hodinovka Dci hodinovka Dky hodinovka Jři hodinovka Jky hodinovka M hodinovka Ž

Parkování

Parkování na parkovišti před fotbalovým stadionem. Omezený počet vozidel na parkovišti u hlavní budovy v areálu atletického stadionu.

Další informace

Akce je podporována městem Písek.

Závod je součástí Jihočeského běžeckého poháru.