Písecký kilometr

Atletika 512

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

15.05.2022

Místo

Písek (atletický stadion, U Papírny 329, Písek)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ivan Čuřín +420777816141 predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Bohuslav Rodina
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s
Výsledky zpracoval František Veselý +420773145074 veselyfran@gmail.com

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Veteránské kategorie mužů i žen: 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70 let a starší.

 

Soutěže

Dorostenci 600 m
Dorostenky 600 m
Atletická přípravka-hoši 50 m, 200 m, 50 m př.
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, 50 m př.
Atletická přípravka-dívky 50 m, 200 m, 50 m př.
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, 50 m př.
Juniorky 600 m
Junioři 600 m
Muži 200 m, 1000 m
Ženy 200 m, 1000 m
Žáci 60 m, 400 m
Ml. žáci 60 m, 300 m
Ml. žákyně 60 m, 200 m
Žákyně 60 m, 400 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

Časový pořad je orientační, může být upraven podle počtu přihlášených. O případných změnách bude pořadatel informovat v rozhlase.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 08:00 hodin.

Startovné

Jednotné - 50,- Kč za osobu.

Přihlášky

Za registrované závodníky podávají přihlášky oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2022 do 24:00 hodin dne 13.5.2022.

Neregistrovaní závodníci ve stejném termínu na e-mail: veselyfran@gmail.com.

Na místě v den závodu, nejpozději 30 minut před startem - za startovné ve výši 100,- Kč za osobu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze k převlékání. Nenechávejte v šatnách cenné věci. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách klubu www.atletikapisek.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje Český Červený kříž.

Časový pořad

neděle, 15.5.2022

Čas Disciplíny
09:00 50 m př. EleZm Běh
09:05 50 m př. EleHm Běh
09:10 50 m př. EleZ Běh
09:15 50 m př. EleH Běh
09:20 50 m EleZm Běh
09:25 50 m EleHm Běh
09:30 50 m EleZ Běh
09:35 50 m EleH Běh
09:40 60 m Žkm Běh
09:45 60 m Žcm Běh
09:50 60 m Žky Běh
09:55 60 m Žci Běh
10:00 200 m EleZ Běh
10:05 200 m EleH Běh
10:15 200 m Žkm Běh
10:20 300 m Žcm Běh
10:30 400 m Žky Běh
10:35 400 m Žci Běh
10:40 600 m Dky Finále 600 m Jky Finále
10:45 600 m Dci Finále 600 m Jři Finále
10:50 200 m Ž Běh
10:55 200 m M Běh
11:00 1000 m Ž Finále
11:10 1000 m M Finále

Parkování

U hlavní budovy je k dispozici omezená parkovací plocha. Hlavní parkoviště je u fobalových stadionů - průchod na atletický stadion je otevřen.

Další informace

Akce je podporována městem Písek.