Mistrovství Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Atletika 512

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

21.05.2022

Místo

Písek (U Papírny 329)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka - mužské složky +420728645620 vaclav.tipka@seznam.cz
Technický delegát Bohuslava Váňová - ženské složky +420723457807 bohumohu@seznam.cz
Ředitel závodu Ivan Čuřín predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Monika Tipková
Lékař Český červený kříž
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s. atletika@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Pavel Průša +420605503270 prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 1932 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 1932 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008

Juniorky se přihlašují do kategorie žen! Junioři do kategorie mužů (kromě 110 m př., koule, disk, kladivo)!

Na základě mimořádných výkonů může být řídícím pracovníkem povolen start staršího žactva (pouze z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje). Start mladšího žactva není povolen.

Dorost a žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.

Dorost a žactvo (2005 - 2008) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším.

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2006 a starší, start žactva není povolen) a vybraných TD bude po zaplacení startovného povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Junioři 110 m př., koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky:

Výška: muži - 156 cm, dorostenci - 146 cm, ženy - 141 cm, dorostenky - 136 cm.

Tyč: muži - 260 cm, dorostenci - 260 cm, ženy - 200 cm, dorostenky - 200 cm.

Vzdálenost prkna trojskok: muži, dorostenci - 11 m, ženy, dorostenky - 9 m.


Soutěží se podle pravidel atletiky a Soutěžní řádu 2022 JčKAS.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 09:00 hodin. Oddíly nejpozději do 10:00 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Přihlášky štafet v den závodu v závodní kanceláři.

Startovné

Startovné činí 50,- Kč za disciplínu u závodníků z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje; 100,- Kč pro závodníky "MS".

Startovné se hradí najednou za celý oddíl před začátkem závodů. Neuhrazené startovné je důvod k nepřipuštění závodníků ke startu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 20:00 hodin 19. května 2022 (čtvrtek).

Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel.

Přihlášky štafet v den závodu v závodní kanceláři.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti vedle rozhlasu na hlavní tribuně (proti vchodu do hlavní budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze pro převlečení. Neodkládejte věci do šaten. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Jedná se o společný přebor tří krajů, ve vypsaných disciplínách nejlepší tři závodníci, resp. závodnice z těchto krajů obdrží medaili; podmínkou udělení medailí v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň 3 závodníků, resp. závodnic ze 2 atletických oddílů těchto krajů. Vyhlašování vítězů bude probíhat během celého dne. Věnujte pozornost rozhlasu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní trubuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (dle pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (dle pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje Český červený kříž. Sídlo je ve společenské místnosti v hlavní budově.

Časový pořad

sobota, 21.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
11:00 110 m př. M Běh tyč Ž tyč Dky dálka M dálka Dci
11:10 110 m př. Jři Běh
11:20 110 m př. Dci Běh
11:30 100 m př. Ž Běh koule 7,26kg M kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž
11:40 100 m př. Dky Běh
11:50 800 m M Běh
12:00 800 m Dci Běh
12:10 800 m Ž Běh
12:20 800 m Dky Běh
12:30 tyč M tyč Dci dálka Dky dálka Ž
12:40 100 m M Rozběh
12:50 100 m Dci Rozběh
13:00 100 m Ž Rozběh koule 3kg Dky koule 4kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
13:10 100 m Dky Rozběh
13:25 400 m M Běh
13:30 výška Dky výška Ž
13:35 400 m Dci Běh
13:45 400 m Ž Běh
13:55 400 m Dky Běh
14:00 trojskok M trojskok Dci
14:10 100 m M Finále
14:15 100 m Dci Finále
14:20 100 m Ž Finále
14:25 100 m Dky Finále
14:30 koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Ž disk 1kg Dky oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž
14:40 400 m př. M Běh
14:50 400 m př. Ž Běh
15:00 300 m př. Dky Běh výška M výška Dci trojskok Ž trojskok Dky
15:10 300 m př. Dci Běh
15:20 200 m M Běh
15:30 200 m Dci Běh
15:40 200 m Ž Běh
15:50 200 m Dky Běh oštěp 700g Dci oštěp 800g M
16:00 1500 m M Běh
16:10 1500 m Dci Běh
16:20 1500 m Ž Běh
16:30 1500 m Dky Běh
16:50 4x100 m M Běh
16:55 4x100 m Dci Běh
17:10 4x100 m Ž Běh
17:15 4x100 m Dky Běh

Stravování

Občerstvení je zajištěno v kiosku za protilehlou rovinkou - u hotelu OtavArena.

Parkování

Parkování pro závodníky je na parkovišti před fotbalovými stadiony. Průchod kolem hotelu OtavArena je otevřen.

Parkoviště u hlavní budovy má omezenou kapacitu a bude uzavřeno pouze pro pořadatele a činovníky.

Další informace

Upozorňujeme závodníky přihlášené mimo krajský přebor, aby na webu řádně označili svou přihlášku "MS".

Pořadatel upozorňuje na možnost případné drobné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků.

Začátek závodů dle SŘ zúčastněných krajů v 11:00 hodin, z důvodu všech hodů na hlavním stadionu předsunuto kladivo mužských složek o 1 hodinu.