3. kolo KPD mladších žáků a žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

11.09.2022

Místo

Písek (U Papírny 329, Písek)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ivan Čuřín 777816141 predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Tipka
Řídící soutěže družstev Bohuslava Váňová 723 457 807 bohumohu@seznam.cz
Lékař ČČK Písek
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s.
Výsledky zpracoval Pavel Průša 605503270 prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže družstev se řídí dle dokumentu "Atletické soutěže 2022" vydané JčKAS.

V technických disciplínách, kromě skoku vysokého, mají všichni závodníci, respektive závodnice, 4 pokusy bez finále.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:45 hodin v prostoru nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) od pondělí 22.8.2022 do pátku 9. 9. 2022 do 20:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na 1500 m a 800 m obdrží závodníci, respektive závodnice na startu před samotným závodem.

Rozcvičování

Rozcvičování je možno v místech stadionu, kde neprobíhá žádná soutěž.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti uprostřed tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově nad cílovou rovinkou a slouží pouze na převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribeně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude přítomna po dobu závodu v areálu stadionu.

Časový pořad

neděle, 11.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
10:20 60 m př. Žcm Běh
10:45 60 m Žkm Běh
11:10 60 m Žcm Běh
11:20 výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
11:35 800 m Žkm Běh
11:45 800 m Žcm Běh
12:00 150 m Žkm Běh
12:20 150 m Žcm Běh
12:40 1500 m Žkm
12:50 1500 m Žcm
13:00 4x60 m Žkm Běh
13:10 4x60 m Žcm Běh

Stravování

V bufetu před hotelem, nebo v hotelu OtavArena za protilehlou rovinkou.

Parkování

V omezeném množství na parkovišti u hlavní budovy nad stadionem, hlavní parkoviště je před hotelem OtavArena, průchod na stadion je otevřen.