Atletický mítink královského města Kadaň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Kadaň z.s.

Datum

18.05.2022

Místo

Kadaň (Atletický stadion v Kadani)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Flanderka Petr +420606658803 flape@email.cz
Ředitel závodu Peleška Václav +420606656889 peleska@ktkadan.cz
Časomíru zajišťuje Průša Pavel +420605503270 prusa@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Průša Pavel +420605503270 prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 1932 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2011
ročníky 1932 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2011

Kategorie dospělých jsou open.

Mladší žactvo soutěží pouze v trojboji (60 m, skok daleký - jen 3 pokusy a 800 m).

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m
Žáci 60 m, 150 m, 300 m
Ml. žáci trojboj
Ml. žákyně trojboj
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu od 15:30 hod. (v tribuně, fotbalová klubovna)

Startovné

80 Kč za disciplínu, víceboj mladšího žactva 100 Kč
Pro neregistrované žáky kadaňských škol startovné 20 Kč (na místě)

Přihlášky

Předem přes web ČASu od 12.5. do 17.5.2022 20:00 hod., neregistrovaní emailem na mail flape@email.cz. Ve výjimečných případech v den závodu nejpozději 60 minut před zahájením za startovné zvýšené o 20 Kč.

Šatny

V tribuně (šatny FK Tatran Kadaň). Šatny slouží pouze k převlečení, nenechávejte věci v šatnách. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 18.5.2022

Čas Disciplíny
16:30 60 m mladší žákyně trojboj Žkm
16:45 60 m mladší žáci trojboj Žcm
17:00 dálka mladší žákyně 60 m Žky Běh
17:10 dálka mladší žáci 60 m Žci Běh
17:20 100 m Ž Běh
17:30 100 m M Běh
17:45 400 m Ž Běh
17:50 400 m M Běh
17:55 300 m Žky Běh
18:05 300 m Žci Běh
18:15 800 m mladší žákyně
18:30 800 m mladší žáci
18:40 200 m Ž Běh
18:50 200 m M Běh
19:00 150 m Žky Běh
19:10 150 m Žci Běh

Další informace

První tři v mužské a ženské kategorii a v kategorii staršího žactva obdrží diplom a věcnou cenu
Ve víceboji mladšího žactva obdrží první tři diplom a cenu a malé ceny obdrží i ti na čtvrtém a pátém místě.

Časový pořad může být upraven v závislosti na počtu závodníků
Vyhlašování proběhne v blocích podle dokončených disciplín