KPJ - mladší žáci a žákyně

Logo1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SK Čtyři Dvory České Budějovice

Datum

14.05.2022

Místo

České Budějovice (Rošického 1705, České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová
Ředitel závodu Pavel Novák 777126648
Hlavní rozhodčí Alena Heršálková
Technický ředitel Pavel Suchý
Časomíru zajišťuje František Veselý , Atletika Písek
Výsledky zpracoval František Veselý

Startují

ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011

Upozornění : Jiné věkové kategorie nemohou startovat!

Mladší žactvo (2009-2010) popř. přípravka (2011).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 12:30 hodin v prostoru cíle. Technická porada je v 12:45 v prostoru cíle. Porada rozhodčí je v 13:00.

 

Startovné

50 Kč za individuální disciplínu 

50 Kč za štafetu 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtku 12.5. 2022 20.00 hod. Nebudou povoleny starty MS.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději do 13:00 předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Budou zajištěny v objektu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel  NERUČÍ.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 8.  pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 8.7  Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 14.5.2022

Čas Disciplíny
13:30 60 m př. Žkm výška Žkm dálka Žcm kriket Žkm
13:50 60 m př. Žcm
14:10 800 m Žkm
14:20 800 m Žcm
14:30 60 m Žkm Rozběh kriket Žcm
14:55 60 m Žcm Rozběh
15:00 výška Žcm Rozběh dálka Žkm Rozběh
15:20 300 m Žkm
15:25 koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
15:40 300 m Žcm
16:00 60 m Žkm Finále
16:10 60 m Žcm Finále
16:30 150 m Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
16:55 150 m Žcm
17:15 4x60 m Žkm
17:30 4x60 m Žcm

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu na stadionu.

Parkování

Na parkovišti ul. V. Talicha popř. na ul. E. Rošického