3. kolo KPD mladšího žactva JmKAS, sk. A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.

Datum

16.06.2022

Místo

Blansko (Atletický stadion Blansko, Mlýnská ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ellinger Ondřej 724 979 247 info@atletikablansko.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Nečas Jan
Řídící soutěže družstev Mgr. Dvořák Jan 777 892 442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlasatel Ellinger Ondřej
Časomíru zajišťuje VSK UNI Brno - M. Juránek
Výsledky zpracoval VSK UNI Brno - M. Juránek

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

přípravka ročníku 2011 smí startovat v družstvech mladšího žactva, pouze pokud je registrována v souladu s řády ČAS (mladšímu žactvu je povolen start v družstvu staršího žactva, avšak bez možnosti návratu do mladšího žactva).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti. Ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu míčkem budou mít všichni závodníci pouze 3 pokusy, bez postupu do finále. V hodu kriketovým míčkem hází soutěžící 3 pokusy hned za sebou.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena pro vedoucí družstev v den závodu od 14 hodin v buňce na stadionu vedle hlavní tribuny. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.6.2022 do 14.6.2022 20:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v ___

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion. Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v areálu stadionu na hlavní tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři řídící soutěže s hlavním rozhodčím.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorách stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty, týkající se sporných otázek, které vznikly v průběhu závodu, musí být řešeny v souladu s pravidly atletiky.

Protest musí být podán ihned vrchnímu rozhodčímu disciplíny, nejpozději však do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků závodu. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího disciplíny, se podává písemně, společně s platbou ve výši 300,- Kč, odvolací komisi, složené zpravidla z hlavního rozhodčího, ředitele závodů a řídícího pracovníka. Při zamítnuti odvolání, propadá vklad ve prospěch JmKAS.

Zdravotní služba

bude zajištěna VZS ČČK.

Časový pořad

čtvrtek, 16.6.2022

Čas Disciplíny
14:00
15:00 60 m př. Žcm výška Žkm dálka Žcm kriket Žkm
15:10 60 m př. Žkm
15:25 60 m Žcm
15:45 60 m Žkm
16:00 kriket Žcm
16:15 300 m Žcm dálka Žkm A
16:30 300 m Žkm výška Žcm
17:00 koule 2kg Žkm
17:10 800 m Žcm
17:30 800 m Žkm dálka Žkm B
17:50 150 m Žcm
18:05 150 m Žkm koule 3kg Žcm
18:35 4x60 m Žkm
18:50 4x60 m Žcm

Parkování

Parkování na přilehlých parkovištích v okolí stadionu. Vstup na stadion bude umožněn pouze hlavní branou u sportovní haly.

AKLD půlkulaté