Krajské mistrovství družstev žactva - 1. kolo, Krajské mistrovství družstev mladšího žactva - 2. kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub ŠAK Chodov, z. s.

Datum

26.05.2022

Místo

Chodov (Husova 1094)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 mzitka@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Martin Horváth
Řídící soutěže družstev Jacek Přibáň
Časomíru zajišťuje Martin Voleman
Výsledky zpracoval Hanka Heiserová 607992873 mzitka@centrum.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

 

Startují žáci a žákyně družstev, přihlášených do krajského přeboru družstev. 

Ostatní žáci a žákyně mohou startovat mimo soutěž.

V kategorii žáků a žákyň může za družstvo startovat i mladší žactvo (2009-2010) v rozsahu disciplín své věkové kategorie.

v kategorii mladších žáků a žákyň může startovat i předžactvo ročníků 2011-2012. Start mladších ročníků není povolen.

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 1kg

Technická ustanovení

Disciplíny :

žáci a žákyně - 60m, 300m, 800m, 100m překážek, výška, dálka, koule, disk, 4x60m

mladší žáci a žákyně - 60m, 300m, 800m, 60m překážek, výška, dálka, koule, 4x60m

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci mimo soutěž nemají právo postupu do  finálových pokusů v technických disciplínách.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru stadionu od 14:30 hodin. 

Na místě jsou možné jen škrty přihlášených závodníků.

Startovné

Startovné řádně přihlášená družstva za své závodníky neplatí. 

Závodníci mimo soutěž uhradí pořadateli 100,- Kč za každý start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.5. do úterý 24.5.2022 do 20:00 hodin

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel pro běh na 800m bude probíhat při prezentaci u startéra. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pouze na převlečení. Za odložené věci pořadatel nenese odpovědnost.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 300 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Časový pořad

čtvrtek, 26.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Žci Běh 01 výška Žcm Finále dálka Žci Finále disk 1kg Žci Finále
16:15 100 m př. Žky Běh 01
16:30 60 m př. Žcm Běh 01 dálka Žky Finále disk 1kg Žky Finále
16:40 60 m př. Žkm Běh 01 výška Žkm Finále
16:50 60 m Žci Běh 01
17:00 60 m Žky Běh 01 koule 3kg Žcm Finále
17:10 60 m Žcm Běh 01
17:20 dálka Žcm Finále
17:25 60 m Žkm Běh 01
17:30 výška Žci Finále koule 2kg Žkm Finále
17:40 800 m Žci Běh 01
17:45 800 m Žky Běh 01
17:55 800 m Žcm Běh 01
18:00 dálka Žkm Finále koule 4kg Žci Finále
18:05 800 m Žkm Běh 01
18:10 výška Žky Finále
18:15 300 m Žci Běh 01
18:20 koule 3kg Žky Finále
18:25 300 m Žky Běh 01
18:35 300 m Žcm Běh 01
18:50 300 m Žkm Běh 01
19:10 4x60 m Žci Běh 01
19:15 4x60 m Žky Běh 01
19:20 4x60 m Žcm Běh 01
19:30 4x60 m Žkm Běh 01

Stravování

V prostoru stadionu bude k dispozici bufet s drobným občerstcením.

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích a parkovištích při dodržení všech předpisů. Špatně zaparkovaná vozidla budou řešena MP.