"Čtvrtletní víceboje ZŠ Jana Železného" - 150m

loga propozic

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

06.05.2022

Místo

Prostějov (sídliště Svobody 3578/79)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Dalibor Ovečka 604821175 dalibor.ovecka@zsjz.eu
Hlavní rozhodčí Mgr. Emilie Ovečková
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci 150 m
Dorostenky 150 m
Žáci 150 m
Ml. žáci 150 m
Ml. žákyně 150 m
Žákyně 150 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.5.2022 do 5.5.2022 do 20:00

Časový pořad

pátek, 6.5.2022

Čas Disciplíny
14:00 150 m Žkm
14:10 150 m Žky
14:20 150 m Dky
14:30 150 m Žcm
14:40 150 m Žci
14:50 150 m Dci

Další informace

Jednotlivé závody "Čtvrtletního víceboje ZŠ Jana Železného" budou průběžně obodovány dle vícebojařských tabulek a po poslední disciplíně budou nejúspěšnější závodníci vyhlášeni a oceněni za celý víceboj.

Ve statistice budou vždy pouze jednotlivé závody.