M MaS družstev dorosteneckých a juniorských kategorií - 2. kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

05.06.2022

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Technický ředitel Dalibor Vlk
Hlasatel Augustin Šulc, Jakub Ševčík
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Technická porada
Proběhne v 9:00 v restauraci v hlavní tribuně stadionu. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,30 hodin v místnosti za cílem na hlavním stadionu.

Startovné

Závodníci přihlášeni k soutěži mimo bodování zaplatí startovné 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.5.2022 do 3.6.2022 do 18,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Provoz na rozcvičovacím stadionu bude omezen. Bodou tam zároveň probíhat mistrovská utkání ve fotbale. 

Respektujte tato opatření.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném množství a budou označeny. 

Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru rozcvičovacího stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou průběžně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

neděle, 5.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci tyč Jři tyč Dci dálka Dky koule 4kg Jky oštěp 700g Dci
10:30 100 m př. Dky
10:40 100 m př. Jky
10:50 110 m př. Dci koule 3kg Dky
11:00 110 m př. Jři dálka Jky oštěp 600g Jky
11:15 800 m Dky
11:25 800 m Jky
11:35 800 m Dci výška Jři koule 6kg Jři
11:45 800 m Jři dálka Dci oštěp 500g Dky
12:00 100 m Dky
12:15 100 m Jky
12:30 100 m Dci koule 5kg Dci
12:45 100 m Jři
13:00 400 m Dky tyč Dky tyč Jky dálka Jři oštěp 800g Jři
13:10 400 m Jky
13:20 400 m Dci
13:30 400 m Jři výška Dky
13:40 2000 m př. Dky 2000 m př. Jky kladivo 6kg Jři
13:50 2000 m př. Dci
14:00 2000 m př. Jři
14:10 3000 m Dky 3000 m Jky trojskok Dci disk 1kg Jky
14:25 3000 m Dci 3000 m Jři
14:40 300 m př. Dky
14:50 300 m př. Dci kladivo 5kg Dci
15:00 400 m př. Jky výška Jky disk 1kg Dky
15:10 400 m př. Jři
15:35 200 m Dky trojskok Jři
15:45 200 m Jky kladivo 4kg Jky
15:55 200 m Dci disk 1,75kg Jři
16:05 200 m Jři
16:25 1500 m Dky 1500 m Jky
16:35 1500 m Dci
16:45 1500 m Jři trojskok Dky trojskok Jky kladivo 3kg Dky
17:00 4x400 m Dky 4x400 m Jky disk 1,5kg Dci
17:20 4x400 m Dci 4x400 m Jři

Stravování

Bude otevřený bufet v prostoru průchodu mezi tribunou a rozcvičovacím stadionem.

Další informace

Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem budou probíhat na vrhačském hřišti.