2. Mikromeeting KPJ dorost + junioři

logo DKA

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Dobruška z.s.

Datum

04.05.2022

Místo

Dobruška (Mělčanská 118, Dobruška 51801)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Adam Ovčarik adammo.ovcarik@gmail.com
Ředitel závodu Luděk Ovčarik
Hlavní rozhodčí Adam Ovčarik

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

V rozsahu závodění, dle soutěžního řádu, se mohou zúčastnit také žákovské kategorie.

Soutěže

Dorostenci dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky dálka, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Žáci oštěp 600g
Ml. žáci oštěp 500g
Ml. žákyně oštěp 400g
Žákyně oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 14:30 do 15:00.

Startovné

Závodníci z KH KAS 150,- Kč / disciplína.
Ostatní závodníci 200,- Kč / disciplína.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 2.5. do 20:00.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením závodů předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru cíle.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli a online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 4.5.2022

Čas Disciplíny
15:00 Prezentace
15:30 koule 3kg Dky koule 4kg Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři
16:00 dálka Dky dálka Jky oštěp 500g Žcm oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
16:30 disk 1kg Jky disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
17:00 dálka Jři dálka Dci oštěp 400g Žkm oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Jky
18:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Časový pořad je pouze orientační a může se měnit v závislosti na počtu závodníků.