3. kolo KPD a J staršího žactva

logo DKA

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Dobruška z.s.

Datum

18.06.2022

Místo

Dobruška (Mělčanská 118, Dobruška 51801)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ovčarik Luděk ovcarik@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Adam Ovčarik
Technický ředitel Čáp Petr
Řídící soutěže družstev Němec Jaroslav 6712.jn@seznam.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Mladší žactvo dle rozsahu závodění daného Soutěžním řádem.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Všechny běhy se běží přímo na čas.

Disciplíny 150m, 3000m, oštěp, koule a 4x60m jsou zároveň přeborem jednotlivců.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve stanu v prostoru cíle od 8:30 do 9:00 hodin.

Startovné

Startovné za družstva hradí oddíly předem na účet KAS. Případné starty mimo soutěž družstev se vybírají na místě při prezentaci ve výši 150,-Kč / start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16.6. do 18:00.

Závodníci startující mimo soutěž družstev se přihlašují na stejném místě, jako výše, se zaškrtnutím "Mimo soutěž".

Výdej startovních čísel

Budou vydána pouze pro běhy, a to při prezentaci u startéra.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru cíle. Vážení bude probíhat od 8:30 do 9:00.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v kabinách, a to pouze pro převlečení.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny online na www.atletika.cz

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou online zveřejňovány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány v souladu s Pravidly atletiky. Případná odvolání řeší jury.
Jury tvoří: Ředitel závodu, Hlavní rozhodčí a Technický delegát. Případný náhradník bude určen z přítomných vedoucích družstev.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 18.6.2022

Čas Disciplíny
08:30 Prezentace
09:00 Porada vedoucích družstev
09:30 3000 m Žky Běh 01 tyč Žky dálka Žci koule 3kg Žky
09:50 3000 m Žci Běh 01
10:10 60 m Žky Běh 01
10:30 60 m Žci Běh 01 tyč Žci koule 4kg Žci
10:50 200 m př. Žky Běh 01
11:10 200 m př. Žci Běh 01
11:30 150 m Žky Běh 01
11:45 150 m Žci Běh 01 výška Žci dálka Žky oštěp 500g Žky
12:05 800 m Žky Běh 01
12:15 800 m Žci Běh 01
12:35 300 m Žky Běh 01 oštěp 600g Žci
12:55 300 m Žci Běh 01 výška Žky
13:20 4x60 m Žky Běh 01
13:45 4x60 m Žci Běh 01
14:15 Vyhlášení výsledků KPJ

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno před stadionem (před ČSAD).

Další informace

Časový pořad je pouze orientační a můžese měnit v závislosti na počtu závodníků.