KPD nejml. a ml. žactva - II. kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Turnov, z. s.

Datum

17.05.2022

Místo

Turnov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Drahoňovský Aleš
Hlavní rozhodčí Miroslav Gregor
Řídící soutěže družstev Petr Šindelář

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2015
ročníky 2011 - 2015

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 4x100 m, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 4x100 m, kriket
Ml. žáci 150 m, 300 m, 60 m př., 4x100 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 150 m, 300 m, 60 m př., 4x100 m, dálka, koule 2kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 1. patře zázemí atletického stadionu od 15:15 hodin 

PREZENTACE: 

Před závodem se provádějí pouze škrty v předběžnách přihláškách. Mladší žactvo musí být registrováno. Vedoucí družstev předají do 15:30 hod. řídícímu sestavy štafet a obdrží od pořadatele předběžnou přihlášku, ve které provedou škrty a zpět vrátí pořadateli.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16.5.2022 23:00

Časový pořad

úterý, 17.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 4x100 m Žcm
16:10 4x100 m Žkm
16:20 4x100 m EleZ koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
16:30 4x100 m EleH
16:40 60 m EleZ dálka Žkm dálka Žcm
16:50 60 m EleH
17:00 60 m př. Žcm kriket EleH kriket EleZ
17:10 60 m př. Žkm
17:20 150 m Žkm
17:30 150 m Žcm
17:40 300 m Žkm
17:50 300 m Žcm

Další informace

Ve všech kolech soutěže startují žáci a žákyně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. Družstvo tvoří 16 členů. V soutěži v poli má každý závodník 3 pokusy. Všechny běhy se běží přímo na čas.

Prosíme o maximální dodržování bezpečnosti při závodech. Děkujeme