Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Český Krumlov

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje ZŠ Kaplice, Školní 226

Datum

10.05.2022

Místo

Kaplice (ZŠ Kaplice, Školní 226)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Vladimír Kratochvíl
737569507
kratvl@seznam.cz
Technický ředitel
Libor Lukš
739022480
mistostarosta@mestokaplice.cz
Časomíru zajišťuje
Pavel Průša
605503270
prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

 

 

 

 

 

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Kategorie III – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Kategorie IV – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

• Družstvo je složeno z žáků jedné školy

• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Prezence: 8:00 - 8:30 hodin v závodní kanceláři (vestibul sportovní haly).

Porada vedoucích: 8:30 - 8:45 hodin

Přihlášky

Školy se přihlašují přes online přihlášku na webu www.poharrozhlasu.cz v sekci: Přihláška.

Přihlášky je potřeba vyplnit do 7.5.2022.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:00 hodin v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno. 

Časový pořad

úterý, 10.5.2022

Čas Disciplíny
09:00 4x60 m Žcm
09:15 4x60 m Žci dálka Žcm
09:30 4x60 m Žkm výška Žci kriket Žcm
09:45 4x60 m Žky výška Žkm
10:00 dálka Žky koule 3kg Žky
10:10 60 m Žkm
10:25 60 m Žcm kriket Žkm
10:40 60 m Žci
10:45 výška Žcm
10:55 60 m Žky dálka Žkm koule 4kg Žci
11:10 výška Žky
11:30 dálka Žci
11:40 1000 m Žcm
12:00 600 m Žkm
12:25 800 m Žky
12:45 1500 m Žci

Další informace

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta.

Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm. Základní výšky u skoku vysokého budou upřesněny na poradě vedoucích družstev (navrhované základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm). Nemáme venkovní doskočiště, skákat se bude v hale, nutná sálová obuv. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Rozhodčí: Rozhodčí z řad učitelů zajistí jako obvykle zúčastněné školy.

Dopravu na PR si zajišťuje na své náklady každá škola sama (doporučuji domluvit se na společné dopravě).