Běh historickým Stříbrem

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Baník Stříbro, spolek

Datum

12.06.2022

Místo

Stříbro (Masarykovo nám. Stříbro)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Moravec Vladislav
Hlavní rozhodčí Hana Schimmerová
Výsledky zpracoval Neuvirt Miroslav

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2022
ročníky 2011 - 2022

Kategorie mužů a žen nejsou součástí běžeckého poháru mládeže. 

Pro přihlašování využijte tyto kategorie:

Děti z ročníků 2011 až 2022 přihlašujte do kategorie "Atletická přípravka hoši/dívky" bez rozdílu věku, časový program je pak již rozdělený dle ročníků viz záložka "další informace". 

 

 

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné               : dospělí 120 Kč, dorost 50Kč a žactvo 50 Kč,

                                Při přihlášce v den závodu se startovné zvyšuje o 30,-Kč a vše je splatné při prezentaci 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2022 do 10.6.2022 16:00hod. - platí pro kategorie zahrnuté do běžeckého poháru mládeže.

Dospělí a neregistrovaní atleti e-mailem na adresu vladislav.moravec@seznam.cz  do 16,00 hod. 11. června 2022.

Nově lze přihlašovat i neregistrované závodníky!!! 

 

Časový pořad

neděle, 12.6.2022

Čas Disciplíny
08:50 Přespolní běh EleH Běh Přespolní běh EleZ Běh
09:15 Přespolní běh Žcm Běh Přespolní běh Žkm Běh
09:30 Přespolní běh Žci Běh Přespolní běh Žky Běh
09:40 Přespolní běh Dci Běh Přespolní běh Dky Běh

Další informace

XXXII. ročník silničního běhu

HISTORICKÝM   STŘÍBREM

 MEMORIÁL Petra Bursíka

Součást Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje 2022

 

Pořadatelé: město Stříbro a oddíl atletiky TJ Baníku Stříbro

Hlavní pořadatel    : Martin Záhoř, starosta města Stříbra

Ředitel závodu       : Moravec Vladislav

Hlavní rozhodčí      : Schimmerová Hana

Organizační pracovník: Kotek Jaroslav

Datum                      : neděle 12. června 2022

Místo                      : start a cíl – Stříbro, Masarykovo náměstí

                                šatny u startu – v budově Městského úřadu

Přihlášky             : e-mailem na adresu vladislav.moravec@seznam.cz

                                 do 16,00 hod. 11. června 2022

Start                     : v 8,50 hodin první kategorie, hlavní závod v 10,00 hod.

Startují                  : všichni zájemci, kteří nemají zdravotní omezení. Za

                               zdravotní stav u závodníků nad 18 let odpovídá každý

                               účastník osobně, u mladších rodiče nebo vedoucí výpravy

                               nebo je způsobilost potvrzena na soupisce školy nebo oddílu                                             

Popis tratě            : povrch – asfalt, dlažba, zpevněná cesta

Startovné               : dospělí 120 Kč, dorost 50 Kč a žactvo 50 Kč,

                               Při přihlášce v den závodu se startovné zvyšuje o 30

                                Kč a vše je splatné při prezentaci                                                                                 

Cestovné            : hradí vysílající organizace

Kategorie      : viz časový rozpis

Ceny             : Žákovské kategorie – věcné ceny a diplom                               

                        ostatní kategorie – finanční ceny v celkové výši 10000 Kč

                                       muži A         1 000 – 800 - 600  

                                       muži B           600 – 400 - 300                      

                                       muži C           600 – 400 – 300 

                                       muži D           600 – 400 - 300    

                                       ženy F           600 – 400 - 300

                                       ženy G          600 – 400 - 300    

                                       dorostenci    věcné ceny     

                                       dorostenky  věcné ceny    

                              soutěž „Běžec Tachovska“: muži  A            200-100

                                                                           muži B            200-100                                                                              

                                                                          muži C            150-100

                                                                          muži D            150-100

Další ceny: tombola s losováním věcných cen na startovní čísla (dospělí)

Traťové rekordy na původní trati. Letošní je vedena jinou trasou 

                Muži       Zdeněk Dúbravčík  Baník Stříbro  21:08,0 min.    1999                                                                     

                ženy       Ivana Sekyrová                             24:20,0 min.    2008

Zvláštní ustanovení : závodí se dle pravidel atletiky, tohoto rozpisu a na vlastní nebezpečí

 

ČASOVÝ    ROZPIS  ZÁVODU

 

start v          kategorie                   narození                            délka tratě

_______________________________________________________________________________

 

8,50   přípravka mladší žáci       2013 – 2014                    400 m

         přípravka ml. žákyně        2013 – 2014                    400 m

9,00   přípravka starší žáci         2011 – 2012                    700 m

         přípravka st. žákyně         2011 – 2012                     700 m        

9,15  mladší žáci                       2009 -  2010                    1 000 m

         mladší žákyně                 2009 –  2010                    1 000 m

 

9,30   starší žáci                          2007 - 2008                   1 500 m

          starší žákyně                    2007 – 2008                   1 500 m

9,40   dorostenci                        2005 – 2006                   3 000 m

         dorostenky                       2005 – 2006                   3 000 m

 

10,00 muži A                              1983 a mladší                7 000 m

10,00 veteráni B                        1973 – 1982                   7 000 m

10,00 veteráni C                        1963 – 1972                   7 000 m

10,00 veteráni D                        1962 a starší                   7 000 m

10,00 ženy F                             1988 – 2004                   7 000 m

10,00 ženy G                            1987 a starší                   7 000 m

 

 

10,45 nejmladší děti kluci          2015 - 2016                       300 m

10,55 nejmladší děvčata            2015 - 2016                       300 m

11,05 předškoláci kluci               2017 a mladší                  100 m

11,15  předškoláci děvčata        2017 a mladší                  100 m

             

   V Y H L Á Š E N Í    V Í T Ě Z Ů

 

Přípravka, mladší a starší, mladší žáci, mladší žákyně,       10,05    

Starší žáci, starší žákyně, dorost, nejmladší žactvo             10,45    

muži, ženy                                                                             11,45

losování věcných cen na startovní čísla (pouze dospělí)      12,15

    

                NA START ZÁVODU SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

 

                  Martin Záhoř                                     Vladislav MORAVEC

          starosta města Stříbra                                      oddíl atletiky