KPJ starších žáků a žákyň

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

22.05.2022

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Váňová Bohuslava
Ředitel závodu Gryc Stanislav 736540478 stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lucie Plešáková
Časomíru zajišťuje Průša Pavel
Výsledky zpracoval Průša Pavel

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Mladším ročníkům nebude start umožněn.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící pracovníci  podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury Atletické soutěže JčKAS.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 08.00 hod. v dolní části tribuny na stadionu.

Startovné

- 50 Kč za individuální disciplínu (100 Kč za start MS)

- 50 Kč za štafetu (100 Kč za start MS)

Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací.

Startovné v rámci přeborů pouze JčKAS je příjmem pořádajícího oddílu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.5.2022 do pátku 20.5.2022 20.00 hod

V den zavodu již nebude možnost přihlásit závodníky, umožněny budou pouze škrty. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a bude umožněno na antukovém hřišti za atletickým oválem, popřípadě možno využít přilehlých ploch mimo stadion.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu. Místo vážení a měření bude viditelně označeno v garáži mezi šatnami

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu. Pozor slouží pouze k převlečení, nenechávejte v šatnách cenné věci, pořadatel za případnou ztrátu neručí.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce na tribuně.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí, Řídicí soutěž, Ředitel závodů

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadionu.

Časový pořad

neděle, 22.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Žky výška Žky dálka Žci kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
10:15 100 m př. Žci
10:30 60 m Žky Rozběh
10:50 60 m Žci Rozběh
11:00 kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
11:10 800 m Žky
11:20 800 m Žci
11:30 60 m Žky Finále A výška Žci
11:40 60 m Žci Finále A
11:50 300 m Žky dálka Žky
12:00 koule 3kg Žky disk 1kg Žci
12:05 300 m Žci
12:20 1500 m Žky
12:30 1500 m Žci
12:45 150 m Žky tyč Žci tyč Žky
13:00 koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:15 150 m Žci
13:35 200 m př. Žky
13:45 200 m př. Žci
14:00 4x60 m Žky
14:10 4x60 m Žci
14:20 4x300 m Žky
14:30 4x300 m Žci

Stravování

Občerstvení bude zajištěno ve stánku na parkovišti před Sokolovnou.

Parkování

K parkování využijte parkoviště u Všesportovní haly nebo naproti Výstavišti. Parkoviště u Sokolovny je zpoplatněné, v žádném případě nejezděte s autobusem ke stadionu hned za Dlouhým mostem, autobus se na parkovišti u stadionu neotočí.

Další informace

Krajský přebor žáků a  žákyň na 3000m se uskuteční při přeboru družstev starších žáků a žákyň ve 2. kole 19.6. v Českých Budějovicích. Krajský přebor žáků a žákyň na 1500m přkážek a v chůzi na  3000m se uskuteční při přeboru družstev starších žáků a žákyň ve 3. kole 4.9. v Českých Budějovicích.