2.kolo KPD starších žáků a žákyň

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

19.06.2022

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Gryc Stanislav
Hlavní rozhodčí Alena Heršálková
Řídící soutěže družstev Váňová Bohuslava
Časomíru zajišťuje Průša Pavel
Výsledky zpracoval Průša Pavel

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 3000 m, 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 3000 m, 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící pracovníci  podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury Atletické soutěže JčKAS. Porada vedoucích družstev v 9.15 hod. v dolní části tribuny.

Běh na  3000m je zaroveň Krajským přeborem jednotlivců katagorie starších žáků a žákyň .

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 08.00 hod. v dolní části tribuny na stadionu.

Startovné

Starty mimo bodování jsou povoleny pouze ve vypsaných disciplínách pro kategorii staršího žactva po dohodě  s ŘP. Závodník je povinen uhradit startovné 100,- Kč za disciplínu ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do pátku 17.6.2022 20:00. Přihlášky mimo oficiální možnost nebudou akceptovány. V den závodu budou umožněny jenom případné škrty.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a bude umožněno na antukovém hřišti za atletickým oválem, popřípadě možno využít přilehlých ploch mimo stadion.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu. Místo vážení a měření bude viditelně označeno v garáži mezi šatnami.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu. Pozor slouží pouze k převlečení, nenechávejte v šatnách cenné věci, pořadatel za případnou ztrátu neručí.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí, Řídicí soutěž, Ředitel závodů

Časový pořad

neděle, 19.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 200 m př. Žci výška Žci dálka Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
10:15 200 m př. Žky
10:30 3000 m Žci
10:50 3000 m Žky
11:10 60 m Žci výška Žky koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
11:30 60 m Žky
11:40 dálka Žci
11:55 800 m Žci
12:10 800 m Žky tyč Žky tyč Žci koule 4kg Žci kladivo 3kg Žky
12:25 150 m Žci
12:40 150 m Žky
13:00 4x60 m Žci
13:10 4x60 m Žky

Stravování

Občerstvení bude zajištěno ve stánku vedle stadionu.

Parkování

K parkování využijte parkoviště u Všesportovní haly nebo naproti Výstavišti. Parkoviště u Sokolovny je zpoplatněné, v žádném případě nejezděte s autobusem ke stadionu hned za Dlouhým mostem, autobus se na parkovišti u stadionu neotočí.