4. kolo KPD přípravek

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

24.09.2022

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Gryc Stanislav 736540478 stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Tipka
Řídící soutěže družstev Fleischmann Pavel 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Časomíru zajišťuje Průša Pavel
Výsledky zpracoval Průša Pavel

Startují

ročníky 2011 - 2017
ročníky 2011 - 2017

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, kriket, plný míč 1kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, brožury Atletické soutěže družstev  a Soutěžního řádu přípravek 2022

Starty MB nejsou ve finálovém kole povoleny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v dolní části tribuny od 9,15 hod .

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do 22.09.2022  20:00 hod. a neregistrovaných závodníků a závodnic roč. nar 2013  a ml. pak do stejného ternímu na mailové adresy: 

 

Pavel Fleischmann (pavel.fleisch@volny.cz)  Pavel Průša  prusa.pavel@mujbox.cz ( prusa@atletikapisek.cz )

V den závodu nebude umožněno dohlašování závodníků a závodnic, povoleny budou pouze případné škrty.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno na protilehlé rovince .

K rozcvičení je možné využít přilehlý park a antukové hřiště za protilehlou rovinkou.

Šatny

Šatny budou k dispozici  v budově po pravé straně po příchodu na stadion. Šatny slouží pouze k převlečení. V šatnách nenechávejte cenné věci, pořadatel  neručí za jejich případnou ztrátu či poškození.

Startovní listiny


Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli  zvyšování v soutěžích určuje v závodní kanceláři řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli  na tribuně.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník: Pavel Fleischmann

Ředitel závodu:  Stanislav Gryc

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadionu.

Časový pořad

sobota, 24.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 50 m př. EleZ Finále výška EleZ Finále dálka EleH Finále kriket EleH Finále plný míč 1kg EleZ Finále
10:20 50 m př. EleH Finále
10:40 60 m EleZ Finále
11:05 60 m EleH Finále
11:30 600 m EleZ Finále výška EleH Finále dálka EleZ Finále kriket EleZ Finále plný míč 1kg EleH Finále
11:50 600 m EleH Finále
12:10 150 m EleZ Finále
12:35 150 m EleH Finále
13:00 8 x 100 MIX

Stravování

Občerstveníbude zajištěno ve stánku na parkovišti před Sokolovnou.

Parkování

Odkaz na možnost parkování naleznete níže. Doporučujeme využít parkoviště u Výstaviště vzhledem k většímu počtu parkovacích míst pro autobusy.

 

Parkoviště u Sokolovny je určené pouze pro osobní vozidla a je zpoplatněné.

Pozor !!! autobusem nezatáčejte ke stadionu hned u Dlouhého mostu. Autobus se u stadionu neotočí a hrozí komplikované couvání cca 300m. 

Mapu najdete:   zde