Veřejný závod PAS - Žactvo v Újezdě II

ssklogo

Pořadatel

Technicky zajišťuje ŠSK Újezd nad Lesy-Praha

Datum

05.05.2022

Místo

Praha - Újezd nad Lesy

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing Radoslava Kohoutová
Hlavní rozhodčí Tomáš Jirsa
Výsledky zpracoval Bc. Tomáš Jirsa 737321220 atletika@jirsa.dev

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 300 m, výška, dálka
Ml. žáci 300 m, výška, dálka
Ml. žákyně 300 m, výška, dálka
Žákyně 300 m, výška, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí pořadatel podle výkonnosti přihlášených atletů.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

U vrhů/hodů a skoků jsou povoleny tři pokusy, finále nebude. Vlastní náčiní není povoleno.

Časový pořad je orientační, zejména pořadí běhů může být podle situace změněno.

Ovál má 200m a tři dráhy

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné je 80 Kč za disciplínu.

Startovné pro členy pořádajícího oddílu je snížené na 100 Kč za celý závod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.4.2022 09:00 do 03.5.2022 23:59

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou dodatečně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává hlavnímu rozhodčímu, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel). Hlavní rozhodčí řeší veškerá odvolání s konečnou platností (pravidlo 12 odst. 32 z Soutěžních pravidel). V případně zamítnutí odvolání propadá vklad pořadateli.

Časový pořad

čtvrtek, 5.5.2022

Čas Disciplíny
17:40 výška Žky dálka Žkm
18:00 výška Žci dálka Žcm
18:20 výška Žkm dálka Žky
18:40 výška Žcm dálka Žci
19:00 300 m Žkm 1 300 m Žcm 3 300 m Žky 2 300 m Žci 4