Prvomájové závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SC Start Karlovy Vary

Datum

01.05.2022

Místo

Karlovy Vary

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Vukliševič 777134149
Technický ředitel Vít Mašek 737600876
Časomíru zajišťuje Tomáš Vojtěch 725507046
Výsledky zpracoval Michaela Bačová 727976711 findrikova@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

 

 

 

 

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, oštěp 600g
Dorostenky koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky koule 4kg, oštěp 600g
Junioři koule 6kg, oštěp 700g
Muži 60 m, 100 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci 150 m, 800 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m př., koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m př., koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 150 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

 

Ve sprinterském trojboji (60, 100, 200) vyhlášení po absolvování celého trojboje.

Ve skoku dalekém může startovat mladší žacvo pouze 3 za klub!!!

Běh na 150m omezený počet závodníků dle výkonů dosažených v roce 2021 nebo hale 2022 - dopisujte výkony do přihlášek !

Základní výšky a zvyšování ve výšce  určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Disciplíny: 

Muži, junioři, dorostenci - 60, 100, 200, 800, dálka, výška, koule, oštěp - přihlašují se za MUŽE v kouli a oštěpu ve své kategorii.

Ženy, juniorky, dorostenky - 60, 100, 200, 800, dálka, výška, koule, oštěp - přihlašují se za ŽENY  v kouli a oštěpu ve své kategorii.

Žáci - 60 se přihlašují za muže. 150,800, výška, dálka, koule, oštěp ve své kategorii.

Žákyně - 60 přihlašují za ženy. 150,800, výška, dálka, koule, oštěp ve své kategorii.

ml žáci a žákyně - 60 se přihlašijí za muže/ženy. 150, výška, dálka se přihlašujjí za žáky/yně 60mpř.koule, oštěp ve své kategorii

 

Není povolen start r.2012 a ml. Start ročníku 2011 pouze po dohodě s pořadatelem!!!!!

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 13:30 hodin. Kluby se na začátku závodu odprezentují a zaplatí hromadně startovné za své závodníky, max. do 14:00 hodin.

Startovné

Startovné se platí 50 Kč / závodník 

Členové SC Start  Karlovy Vary startovné neplat

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do 29.4.2022 ( do 22 hodin)

Rozcvičování

Rozcvičování soutěží je povoleno na stadionu mimo závodní plochu a je zapotřebí dbát pokynům pořadatele a maximální bezpečnosti.

U oštěpu a koule je zákaz rozcvičování v případě nepřítomnosti vrchníka a rozhodčích.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 1.5.2022

Čas Disciplíny
14:30 800 m Žci 800 m M
14:40 800 m Žky 800 m Ž
14:50 60 m př. Žcm 60 m př. Žkm
15:00 60 m M dálka Žci dálka M koule 2kg Žkm koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž koule 4kg Jky oštěp 500g Žcm oštěp 600g Dci oštěp 600g Žci oštěp 700g Jři oštěp 800g M
15:30 výška Ž výška Žky
15:40 60 m Ž
16:00 koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
16:30 100 m M dálka Žky dálka Ž
16:50 100 m Ž
17:00 výška M výška Žci oštěp 400g Žkm oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
17:15 150 m Žci
17:35 150 m Žky
17:50 200 m M
18:10 200 m Ž