Pardubický atletický mítink

Hvepa logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl Hvězda Pardubice z.s.

Datum

14.06.2022

Místo

Pardubice (Městský atletický stadion Pardubice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Iva Tlapáková 775907122 hvezda-pardubice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Jan Zajíc
Výsledky zpracoval Miroslav Vinkler

Startují

ročníky 1932 - 2006
ročníky 2007 - 2012
ročníky 1932 - 2006
ročníky 2007 - 2012

Soutěže

Muži 100 m, 600 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 600 m, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg
Žáci 60 m, 150 m
Žákyně 60 m, 150 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu ve 14,30 hod.

Startovné

Startovné je 150,-Kč/disciplina.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 6.6.2022 do neděle 12.6.2022 do 20,00 hod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu.

Časový pořad

úterý, 14.6.2022

Čas Disciplíny
16:00 Slavnostní zahájení
16:05 60 m Žci dálka Ž koule 7,26kg M
16:15 60 m Žky kladivo 4kg Ž
16:40 100 m M
16:50 100 m Ž
17:10 150 m Žci disk 2kg M
17:20 150 m Žky
17:45 dálka M koule 4kg Ž
17:50 600 m M kladivo 7,26kg M
18:00 600 m Ž

Další informace

Vyhlašování : První tři závodníci budou vyhlášeni ihned po sknnčení discipliny.

Velké ceny : Muži : 600 m, dálka, koule, disk, kladivo, ženy : 600 m, koule, kladivo

 1. místo 3 000,-Kč, 2. místo 2 000,-Kč, 3. místo 1 000,-Kč

Malé ceny: Muži : 100 m, ženy : 100 m, dálka

1. místo 1 500,-Kč, 2. místo 1 000,-Kč, 3. místo 500,-Kč