3. kolo KP družstev dorostu a juniorů

Hvepa logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl Hvězda Pardubice z.s.

Datum

21.08.2022

Místo

Pardubice (Městský atletický stadion Pardubice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Eva Studničková - Jři,Jky 732839419 evastudnickova@seznam.cz
Technický delegát Adam Ovčárik - Dci,Dky 603751266 ovcarik@centrum.cz
Ředitel závodu Iva Tlapáková 775907122 tlapakovaiva@email.cz
Hlavní rozhodčí Alexandr Švercl
Hlasatel Vlastimil Král
Lékař Pavla Kožená Dis.
Výsledky zpracoval Ing.Jana Kárníková

Startují

ročníky 2003 - 2008
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2003 - 2008
ročníky 2005 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena na poradu vedoucích družstev v tribuně od 8,30 hod.

Startovné

Startovné je hrazeno přes PKASy, starty mimo soutěž po dohodě s ředitelem závodu 200,-Kč/start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 15.8.2022 do pátku 19.8.2022 do 20,00 hod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu.

Časový pořad

neděle, 21.8.2022

Čas Disciplíny
09:30 3000 m Jky 3000 m Dky dálka Dci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 700g Dci
09:50 3000 m Dci 3000 m Jři
10:00 tyč Dky tyč Jky
10:15 100 m př. Jky dálka Jři oštěp 800g Jři
10:20 100 m př. Dky výška Dci
10:25 110 m př. Jři
10:30 110 m př. Dci
10:40 100 m Dky Rozběh
10:45 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky
10:50 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Dci Rozběh dálka Dky oštěp 500g Dky
11:10 100 m Jři Rozběh
11:20 800 m Jky výška Jky
11:30 800 m Dky
11:40 800 m Jři
11:45 dálka Jky disk 1,5kg Dci oštěp 600g Jky
11:50 800 m Dci
12:00 100 m Dky Finále tyč Dci tyč Jři
12:05 100 m Jky Finále
12:10 100 m Dci Finále
12:15 100 m Jři Finále
12:20 400 m Dky výška Dky
12:25 400 m Jky
12:30 400 m Dci trojskok Jři trojskok Dci koule 3kg Dky
12:35 400 m Jři
12:45 300 m př. Dky disk 1,75kg Jři
12:50 300 m př. Dci
12:55 400 m př. Jky
13:05 400 m př. Jři
13:15 1500 m Jři 1500 m Dci koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:20 výška Jři
13:25 1500 m Jky 1500 m Dky
13:30 trojskok Jky trojskok Dky
13:35 200 m Dky
13:45 200 m Jky
13:50 koule 5kg Dci
13:55 200 m Dci
14:00 disk 1kg Dky
14:05 200 m Jři
14:15 4x100 m Dky
14:20 4x100 m Jky koule 4kg Jky
14:25 4x100 m Dci
14:30 4x100 m Jři