Přebor ČOS v 5 boji mladšího žactva - uzavřený závod pro T.J. Sokol Opava

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

04.05.2022

Místo

Opava (Boženy Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaromír Korbel
Hlavní rozhodčí Jana Gellnerová
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 603772444 opava@sokol.eu

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 3.5. do 22 hodin

Šatny

Šatny nejsou k dispozici, WC v budově SOU

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz hned po závodě.

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude po dobu závodů v kanceláři Sokola ve vedlejší budově SOU.

Časový pořad

středa, 4.5.2022

Čas Disciplíny
14:30 pětiboj Žkm
14:45 pětiboj Žcm

Další informace

Zákaz vjezdu autem do areálu TS s vyjímkou činovníků.