Atletický Jindřicháč

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

01.05.2022

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Otakar Kinšt
606 934 098
kinstota@seznam.cz
Výsledky zpracoval
František Lejtnar
722 784 663
flejtnar12@gmail.com

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 800 m, dálka, koule 5kg
Dorostenky 100 m, 800 m, dálka, koule 3kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, 200 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, 200 m, dálka, kriket
Juniorky 100 m, 800 m, dálka, koule 3kg
Junioři 100 m, 800 m, dálka, koule 5kg
Muži 100 m, 800 m, dálka, koule 5kg
Ženy 100 m, 800 m, dálka, koule 3kg
Žáci 60 m, 800 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 400 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 400 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 800 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Kategorie, počty pokusů v technických disciplínách a protesty upravuje pořadatel. Závodí se dle pravidel atletiky.

Kategorie přípravek je rozdělena do 3 skupin (podle ročníku) a mají v technických disciplínách (dálka, kriket) 2 pokusy, při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Dále je vložena kategorie pro hendikepované sportovce, kteří mají také 2 pokusy v technických disciplínách (dálka, kriket), při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Ostatní kategorie mají v technických disciplínách 3 pokusy.

 

Závodí se v lehkoatletickém čtyřboji, a to ve sprintu (50m/60m/100m), skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem (kategorie přípravek + hendikepovaní) nebo vrhu koulí (2/3/4/5 kg; kategorie od žacta) a běhu na střední trať (200m/400m/800m). Pořadí se určuje podle součtu bodů za umístění v jednotlivých disciplínách (při shodě rozhoduje umístění ve sprintu, ve skoku dalekém, hodu či vrhu a běhu na střední trať). Bodování je zajištěno součtem všech pořadí ze všech čtyř disciplín. Vítězem se stává závodník s nejnižším součtem bodů za umístění.

Kategorie:

Atletická školka (2015 a mladší; EleZš a EleHš) – 50m, dálka, kriket, 200m

Atletická minipřípravka (2013 – 2014; EleZm a EleHm) – 50m, dálka, kriket, 200m

Atletická přípravka (2011 – 2012 EleZ a EleH) – 60m, dálka, kriket, 400m

Mladší žactvo (2009 – 2010; Žkm a Žcm) – 60m, dálka, koule 2/3kg, 400m

Starší žactvo (2007 – 2008; Žky a Žci) – 60m, dálka, koule 3/4kg, 800m

Dorost (2005 – 2006; Dky a Dci) – 100m, dálka, koule 3/5kg, 800m

Junioři (2003 – 2004; Jky a Jři) – 100m, dálka, koule 4/5kg, 800m

Dospělí (2002 a starší; Ž a M) – 100m, dálka, koule 4/5kg, 800m

Hendikepovaní s mentálním postižením (Hend) – 60m, dálka, kriket, 200m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:45 hodin v areálu stadionu.

Startovné

Startovné je 20 Kč za osobu. Členové SKOK J. Hradec, z. s. a hendikepovaní sportovci startovné neplatí.

Startovné se platí v závodní kanceláři od 8:45 do 9:30.

Přihlášky

Přihlášky se podávají buď tímto formulářem nebo emailem na adresu zpracovatele výsledků flejtnar12@gmail.com a to do pátku 29. 4. 2022 do 20:00.

Atletické oddíly použijí k přihlášení výhradně email.

Případně je možno se přihlásit na místě v závodní kanceláři do 9:30.

Přes stránky ČAS www.atletika.cz se nebude dát na tuto akci přihlásit!

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na střední trať obdrží závodníci před startem samotného běhu.

Rozcvičování

Rozcvičování je možno v místech stadionu, kde neprobíhá žádná soutěž.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze na převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou dostupné na stránkách pořadatele SKOK J. Hradec, z. s..

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to v závodní kanceláři. V případě pozdnějšího podání protestu nebude brán na zřetel.

Zdravotní služba

Bude přítomna po dobu závodu v areálu stadionu.

Časový pořad

neděle, 1.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 50 m EleHš dálka EleD dálka EleH koule 3kg Žcm kriket EleHm
10:15 50 m EleZš
10:30 Kriket EleHš 50 m EleHm koule 2kg Žkm
10:45 Dálka EleZš 50 m EleDm dálka EleHm
11:00 Kriket Hend 60 m EleH koule 3kg Žky koule 4kg Žci
11:15 Kriket EleZš Dálka EleHš 60 m EleD dálka EleDm
11:30 60 m Hend koule 3kg Dky koule 3kg Jky koule 3kg Ž koule 5kg Dci koule 5kg Jři koule 5kg M
11:45 Dálka Hend 60 m Žkm dálka Žcm kriket EleDm
12:00 60 m Žci
12:10 60 m Žky dálka Žkm kriket EleD
12:20 60 m Žcm
12:35 100 m Dci 100 m Jři 100 m M 100 m Dky 100 m Jky 100 m Ž dálka Žky dálka Žci
12:45 200 m EleHš kriket EleH
12:55 200 m EleZš
13:05 200 m Hend dálka Dci dálka Jři dálka M dálka Dky dálka Jky dálka Ž
13:15 200 m EleHm
13:25 200 m EleDm
13:35 400 m EleH
13:45 400 m EleD
13:55 400 m Žcm 400 m Žkm
14:00 I. blok vyhlášení
14:10 800 m Žci 800 m Žky
14:25 800 m Dci 800 m Jři 800 m M 800 m Dky 800 m Jky 800 m Ž
14:45 II. blok vyhlášení

Stravování

Na stadionu bude otevřen bufet, případně je možnost využít bistro v nedalekých obchodních domech.

Další informace

Skok daleký se skáče ve dvou sektorech, sektory budou určeny v časovém pořadu vyvěšeném na informační tabuli v areálu stadionu.

Případné změny časového pořadu budou vyhlášeny rozhlasem.

Další informace k závodům poskytne ředitel závodu po telefonu nebo emailem.

Závody jsou pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Vyhlášení nejmladších kategorií proběhne přibližne ve 14:00.